Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Päikesejänku Lasteaia toiduraha

Võttes aluseks Koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg 2, sotsiaalministri 15. jaanuari 2008 määrusega nr 8 “Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasustuses ja koolis” § 3, Tallinna Linnavalitsuse 28.augusti 2013. a määruse nr 135 „Tallinna Päikesejänku Lasteaia põhimäärus“ §14 (4) p 18 ja §16 (9) p 5 ning Tallinna Päikesejänku Lasteaia hoolekogu 26.oktoobri 2020. a koosoleku otsuse nr 5:

1.      Kinnitan alates 1. oktoobrist 2020.a Tallinna Päikesejänku Lasteaia toidukulu päevamaksumused alljärgnevalt:

1.1    Aiarühmas, vanusegrupis 3-5 aastased 2,04 eurot

1.2    Aiarühm, vanusegrupis 5-6 aastased 2,14 eurot

1.3    Aiarühm, vanusegrupis 6-7 aastased 2,19 eurot

1.4  Sõimerühmas, vanusegrupis 1,5-3 aastased 1,79 eurot

 

Viimati muudetud 29.10.2020