Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tasub teada

LAPSEVANEMALE
.

Lasteaia töökorralduse eest vastutab lasteaia direktor, kes arvestab töö korraldamisel Terviseameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna Haridusameti antud juhiseid laste ja töötajate tervise ja heaolu kaitseks.

.
Tallinna Haridusamet annab infot Tallinna lasteaedadest ja koolidest, huvitavatest haridusvaldkonna uudistest, seadustest jt.

Vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine
annab teada, kuidas kehtestatakse lasteaia osalustasu suurus

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord selgitab, kuidas ja millal rühmad komplekteeritakse, kuidas vanem sellest teada saab ja mida tegema peab. Samuti teavitatakse vanemat, millistel juhtudel laps lasteaiast välja arvatakse
 Rajaleidja õppenõustamisteenused on mõeldud lapsevanematele, kellel on mure lapse arengu ja oskuste pärast. Lisaks nõustavad Rajaleidja õppenõustajad ka kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajaid, õpetajaid ja teisi haridustöötajaid.
Tallinna Õppenõusamiskeskus (TÕNK) tegevuses on lõimunud eripedagoogiline, logopeediline ja psühholoogiline nõustamine.

 
 
 

 

Viimati muudetud 12.06.2020