Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tunnustus

Tallinna Päikesejänku Lasteaeda pälvis Tallinna Haridusameti tunnustuse koostööprojekti „Personali isikliku kutsealase arengu toetamine koostöös Valgamaa Kutseõppekeskusega“ eestmilles olid meie partneriteks Tallinna Lasteaed Sipsik, Tallinna Liivalossi Lasteaed, Tallinna Südameke Lasteaed, Tallinna Mesimummu Lasteaed ja Valga Kutseõppekeskus. Pikaajaline ja töökohapõhine väljaõpe, enesetäiendamine ja õppeprotsess, mille käigus omandasid Tallinna Päikesejänku Lasteaia kuus töötajat lapsehoidja tase 5. kutsekvalifikatsiooni. Õpingute taseme valikul osutus määravaks asjaolu, et lapsehoidja V taseme õppekavas oli teiste oluliste teemade kõrval ka kaasava hariduse põhimõtete rakendamine,  mis annab võimaluse toetada erivajadustega laste arengut, koostööd perekonna ja tugivõrgustikuga.

Õpingute raames sai õppija  arvestatavad teaduspõhised teadmised, oskused ja praktilise kogemuse, kuna 2/3 õppetööst toimus vahetult töökohal. Õppijate juhendajateks olid kolleegid enda lasteaiast, mille tulemusena on suurenenud omavaheline koostöö ja teadlikkus erinevate pedagoogiliste protsesside juhtimisest. Oluline on välja tuua, et õppe - ja kasvatustegevuse arengu toetamiseks on esmasel kohal õpingute raames omandatutud pedagoogilised teadmised ja oskused, mille tulemusel on suurenenud  teadlikkus enda rollist, enesejuhtimise oskus ning initsiatiiv lastega  õhinapõhiste   tegevuste läbiviimisel.  Kokku osales Tallinna õpigrupis peaaegu kolmkümmend inimest, kes sooritasid 2.06.2023. edukalt kutseeksami. Võtame tunnustuse tänutundega vastu!

Lisaks saime tunnustust projekti „Õpetajate keelepraktika Tallinna Päikesejänku Lasteaias“,  Tallinna Kuristiku Lasteaia partneritena.

Õpetajate keelepraktika eesmärgiks oli ja on suhete loomine, eesti keeles rääkimine, iseendana mõistetavaks tegemine, uute mõiste õppimine, sõnavara laiendamine, võimaluste pakkumine koos lastega mängimine (individuaalselt või väikestes gruppides), osalemine hommikuringides, koostöö tegemine rühmaõpetajatega, suhtlemine kolleegidega ja praktiliste kogemuste jagamine. Iga õpetaja, kes osales keelepraktika raames eesti keelses keskkonnas, oli omale eesmärgid seadnud, nad tegid igapäevaselt märkmeid uute sõnade ja selgituste kohta, küsides sõnade seletusi nii õpetajatelt kui ka lastelt. Koolieelikute rühmas võtsid lapsed endale nö mentori rolli, kes julgustasid õpetajaid vestlema ja vahel aitasid sõnu seletada. Õpetaja õppija rollis, see tõi ka lastes esile heas mõttes üllatusi, et mitte kõik suured inimesed ei oska eesti keeles rääkida ja nad vajavad abi sh lapse abi.

Elukestev õpe ja keelekümblus, on selles projektis, mõistete kombinatsioon, mille sisuks on täiskasvanud, kogenud õpetajate eesti keele rääkimise praktiseerimine ja nii lihtne see ongi. Tallinna Kuristiku Lasteaed asub Lasnamäel ja meie kogemuse põhjal on neil õpetajatel soov ja tahe rääkida eesti keelt, teha ära eksam, et minna siis üle eestikeelsele haridusele.

Me lõpetasime oma selle õppeaasta koostööprojekti ja keelepraktika ühise sündmusega, nimelt teatris „Draakonipesa“ (https://draakonipesa.com/et), nukumeistrite juhendamisel valmistasime ise nukud ja lavastaja juhendamisel mängisime kahes vaatuses  „Naksitrallid“ etenduse.

 

Õppeaasta jooksul on tehtud suuri tegusid ja neid on märgatud. Parimatest parimad saavad täna tunnustuse.👏

Kogu tunnustatavate info leiab 👇

https://www.tallinn.ee/et/haridus/uudis/konkursi-tallinn-tanab-ja-tunnustab-laureaadid