Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Vastuvõtt lasteaeda

Vastuvõtt lasteaeda

Lasteaia koha taotlemine e-teenuse kaudu

Tallinna lasteaiakoha taotlemise e-teenus võimaldab Tallinna linna munitsipaallasteaeda kohta taotleda, kui lapse ja vähemalt ühe lapsevanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinn. Vanem saab esitada läbi e-teenuse kuni kolm lasteaia valikut, tehes igasse lasteaeda eraldi taotlused. Hiljem on lapsevanemal võimalik oma tehtud taotlusi näha, muuta ja kustutada. Valitud lasteaia vaba koha olemasolul , saab vanem ka koheselt kinnitada lasteaiakoha soovi. Kui vanem soovib lasteaiakohta tulevikus või hetkel puudub konkreetses lasteaias lasteaiakoht, on võimalus vanemal näha oma lapse paiknemist ja liikumist lasteaiakoha soovijata taotlejate nimekirjas. Kõik kohapakkumised ja vanemate kinnitused tehakse läbi haridusameti iseteeninduskeskkonna e-teenuse kaudu.

https://info.haridus.ee/

Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 22.aprill 2015 määrus nr 18

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord.

 Lasteasutuse rühmade moodustamise periood ja toimingud

Lasteasutuse rühmade moodustamise periood on 1. maist kuni 15. augustini. Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.

Lasteasutuse direktor teavitab infosüsteemi andmetest lähtudes (taotluse esitamise aeg, taotluses esitatud lasteasutuse valikud ja lasteasutuses koha saamise soovitud aeg) vanemat lasteasutuses koha saamise võimalusest posti või e-posti teel või riigiportaalis alates 1. maist viie tööpäeva jooksul.

Vanem peab pärast teate saamist aktseptima ühe pakkumise 15. maiks posti või e-posti teel või riigiportaalis.

Lasteasutuse direktor koostab vanematelt saadud aktseptide põhjal avatavate rühmade eelnimekirjad, teeb vastavad kanded infosüsteemis ja kinnitab 15. augusti seisuga kolme tööpäeva jooksul rühmade nimekirjad käskkirjaga.


 

 

 

 


 

 

 

 

Viimati muudetud 21.02.2024