Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Paldiski mnt 80b kinnisasja osa üürile andmine

Tallinna Linnavaraamet teatab et,

Tallinna Linnavalitsuse 22. juuni 2022 korraldusega nr  621 otsustati:

Anda otsustuskorras Arco Tarc OÜ-le (registrikood 16417564) üürile Tallinna linna omandis oleva Paldiski mnt 80b kinnisasja (kinnistusregistriosa nr 25023801, katastritunnus 78401:101:4609, pindala 136 810 m², sihtotstarbeta maa 100%) 742 m² suurune osa. Kinnisasja osa antakse üürile kuni 31. detsembrini 2023 üüritasuga 185,50 eurot kuus. Üürnik kasutab kinnisasja osa Lammi tn 8 kinnisasjale ehitatava hoone ehitustöid teenindava ajutise tee rajamiseks ning ehitustööde käigus vajaminevate ehitusmaterjalide ladustamiseks.

Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Viimati muudetud 01.07.2022