Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Paldiski mnt kergliiklustee lõigus Järvekalda tee kuni Tähetorni tänav

Paldiski mnt kergliiklustee lõigus Järvekalda tee kuni Tähetorni tänav

Rahastamise programm/meede : Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava  2014-2020  prioriteetse suuna  „Jätkusuutlik linnapiirkondade areng“  meede „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng“

Projekti nimi ja nr: Paldiski mnt kergliiklustee lõigus Järvekalda tee kuni Tähetorni tänav, EU50460

Projekti rahastamine:

Välisprojekti rahastus on otsustatud Tallinna Linnavolikogu 19.mai 2016 otsusega nr 85„Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis „Paldiski mnt kergliiklustee lõigus Järvekalda tee kuni Tähetorni tänav““ ja volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale.“

Toetuse taotluse rahuldamise otsus: EAS 08.05.2017.a. otsus nr 1.1-5.1/17/553

Projekti eesmärk:

Projekti raames valmis üks lähiomavalitsusi (Harku ja Saue vald) ja Tallinna linna ühendav 1,9 km pikkune kergliiklustee lõik 5,7 km pikkusest koostööprojekti raames rajatavast kergliiklusteest, mis tagab liikuvuse olulisemate tagamaa asulate vahel.

Projekti tulemusel suurenes igapäevaseks töölkäimiseks jalgratast kasutavate või jalgsi liikuvate inimeste osatähtsus Tallinna linna ning Saue ja Harku valda ühendaval Paldiski maantee kergliiklusteel.

Projekti tegevused:

  • Projekteerimine;
  • Kergliiklustee      ehitamine;
  • Ehituse      omanikujärelevalve teenuse osutamine.

Projekti tulemus:

Rajatud on 1,9 km pikkune kergliiklustee.

Projekti eelarve:

Projekti abikõlblik maksumus 724 464,96 €, millest

ERF toetus 615 795,20 €

omafinantseering: 108 669,76 €.

Projekti abikõlblikkuse periood: 03.02.2017 kuni 30.11.2017.

Ehitise ülevaatuse akt allkirjastati 11.juulil 2017. Kergliiklustee on valmis.

Viimati muudetud 31.05.2021