Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Ajalugu

9. märtsil 1964. aastal avas Eesti Merelaevandus oma lastele lasteaed-sõime nr 107 aadressil Tallinn, Pallasti 39. 1992. aastal läks lasteaed üle linnale ning 1999. aastast kannab ta Tallinna Pallasti Lasteaia nime.

Lasteaia hoone on ehitatud tüüpprojekti järgi 12-le rühmale. Septembri 2010 seisuga töötab lasteaias 2 sõime ning 5 lasteaia rühma. Tallinna Pallasti Lasteaia ruumides tegutseb rendilepingu alusel Meelespea Waldorf eralasteaed kahe rühmaga.

Õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava ja Tallinna Pallasti Lasteaia õppekava. Õppe- ja kasvatustegevus toimub vene keeles. 3-aastastest lastest alates toimub eesti keele õpetamine.

 

Viimati muudetud 25.09.2019