Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Kohatasu ja toiduraha

Lapsevanema poolt tasutavad kulud jagunevad vanema osamääraks ning toidurahaks.

Alates 1. jaanuarist 2020 on lasteaia kohatasu (lastevanemate osa) suuruseks ühe lapse kohta kuus 71,25 eurot.

Toiduraha suuruse üle otsustab lasteaia hoolekogu.  

 Alates 1.11.2018 toitlustamise maksmus on:

1,84 eurot päevas sõimerühmades
2,14 eurot päevas aiarühmades

Viimati muudetud 09.09.2020