Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Projektid

kiusamisest_vabaks_LOGO_1 (3).jpg                                                   Kiusamisest vaba lasteaed

"Kiusamisest vabaks!" ennetav programm loob lasteaia laste vahel üksteist arvestava ja kaasava suhte. Programmi kasutamisel areneb lastekollektiivis kiusamist ennetav käitumiskultuur - lapsed suhtuvad üksteisesse sallivalt ja austavalt. Nad hoolivad kaaslasest ja sekkuvad kiusamise korral, julgedes kaitsta kaaslast, kes seda ise ei suuda.

Projekt on rakendatud aiarühmades alates mai 2013.

images.jpg                                              Persona Dolls

„Persona Dolls“ nukkude metoodika  pakub  mängulist ja lõbusat võimalust tegeleda sallivuse küsimustega, edendada emotsionaalset sõnavara ning laste sotsiaalseid oskusi.  Nukud ja nukulood arendavad lastes empaatiavõimet ning lapsi julgustatakse reageerima (enda eest seisma) kui nad kogevad või näevad pealt ebaõiglust või eelarvamuslikku suhtumist.

„Persona Dolls“ nukud on lapse kasvu nukud, kellele on õpetajate poolt välja mõeldud oma elulugu, tema isiksus. Nukud külastavad lastegruppi ja räägivad oma loo, mis käsitleb mõnd probleemi, rõõmsat sündmust või dilemmat. Lapsed püüavad erinevatele olukordadele lahendusi leida.

Projekt on rakendatud aiarühmades alates september 2017.

märka ja aita.jpg                      Märka ja Aita!

Programmi kaudu aidatakse Tallinna munitsipaalharidusasutuste lapsi, kes erakorralistel põhjustel vajavad materiaalset abi normaalseks osalemiseks õppetöös. 

mina oskan.jpg                   Mina oskan seda!

Igaastane Lasnamäe Linnaosa Valitsuse poolt korraldatav ohutusalane teabepäev „MINA OSKAN SEDA“ toimub Lasnamäe Spordikompleksi staadionil. Lastele antakse edasi teadmisi liiklusohutusest, esmaabist, ohutust käitumisest looduses ja teistel teemadel. Lisaks sportlik tegevus. Tegemist ei ole spordivõistlusega või parima võistkonna väljaselgitamisega. Koostööpartnerid: Põhja Prefektuur, Eesti Punase Risti Tallinna Selts, Tallinna Vesi, Eesti Pandipakend, SK Piruett jt.

                                                                                                         

Tulest 2                     Tulest targem!

Päästeameti Põhja päästekeskuse projekt Tulest Targem.                                    

Antud projekti sihtrühmaks on eelkooliealised (6-7 aastased lapsed). Eesmärk on läbi mänguliste ja praktiliste tegevuste anda lastele põhjalikud ja ea kohased teadmised tuleohutusest.

Päästjad räägivad tulekahjudest, suitsuanduritest, tulekahju korral käitumisest ja tutvustavat päästetehnikat. Koolitused viiakse läbi komando väljasõidupiirkonnas asuvates lasteaedades.

Viimati muudetud 25.09.2019