Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Riikluku järelvalve otsused ja ettekirjutused

Riikluku järelvalve otsused ja ettekirjutused puuduvad.

 

Riiklik järelevalve on osa hariduse kvaliteedi tagamise süsteemist, mida viiakse läbi koolieelsetes lasteasutustes, algkoolides, põhikoolides ja gümnaasiumides sõltumata nende omandivormist.

Riikliku järelevalve käigus kontrollitakse haridusasutuse tegevust kompleksselt või üksikküsimustes.

Tallinna haridusasutuste üle teostab riiklikku järelevalvet Harju Maavalitsus (riikliku järelevalve dokumendid).

 

Riikliku järelevalvet reguleerivad õigusaktid:

Riikliku järelevalve prioriteedid, temaatilise riikliku järelevalve teostamise, selle tulemuste vormistamise ja tulemustest teavitamise kord 2013/2014. õppeaastal

Kooli ja koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes

 

 

 

Viimati muudetud 12.09.2013