Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Pallasti Lasteaia Töökorraldus


Tallinna Pallasti Lasteaia koosseisus on 28 töötajat.

Pedagoogilise personali koosseis

Lasteaias tegutseb 19-liikmeline pedagoogiline meeskond: direktor, õppealajuhataja, 14 rühmaõpetajat, muusikaõpetaja, eesti keele õpetaja ning logopeed.

Tehnilise personali koosseis

Tehnilise personali tööd juhib majandusjuhataja.Igas rühmas töötab üks õpetaja abi. Lasteaia abitöölise ning majahoidja töökohustused on lasteaia hoone, köögi ja territooriumi puhtuse hoidmine ning korrashoid.

TÖÖKORRALDUS

Viimati muudetud 25.09.2019