Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tervisedendus

tervist_edendav_lasteaed

Lasteaed liitus 2015 Tervist edendavate lasteaedade võrgustikuga.

Tervist edendava lasteaia eesmärk on hoida ja tugevdada lapse tervist ning luua nii lastele kui personalile heaolu toetavad tingimused. See tähendab süsteemset ja järjepidevat arendustööd, mis lähtub hindamisel selgunud vajadustest. Lasteaed saab planeerida oma arengu- ja tegevuskavasse abinõud, mis aitavad edendada koostööd, kujundada toetavat psühhosotsiaalset ja füüsilist keskkonda, laste tervisekäitumist ning tõsta töötajate kompetentsust rahvatervise valdkonnas. 

Lapse vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine

  •  Süstemaatiliselt viiakse läbi seired laste päevakorra kohta - ühtlase füüsilise ja psühholoogilise koormuse tagamine.
  • Rühma mikrokliima ning pedagoogide ja laste vahelisete suhete analüüs.
  • Analüüsitakse ja võetakse arvesse lastevanemate soove ja ideid.
  • Viiakse läbi videorelaksatsiooni tsüklid lastele. Lasteia interjööris on palju pehmeid mänguasju, mis on taktiilsed relaksandid.
  • Kõikides rühmades planeeritakse spetsiaalne tegevus lapse adapteerimiseks (erinevates tingimustes ja   situatsioonides).
  • Spetsiaalne ürituste kompleks uute sõimelaste ja lastevanemate adaptatsiooniks lasteaia tingimustele.
  • Viiakse läbi "Tervise päevad", „Päevad tundideta”  ja „Päevad mänguasjadeta".
  • Välja on töötatud terviseedendamise programm, mille täitmist igal aastal analüüsitakse.

Lapsed õpivad hoolitsema oma tervise ja heaolu eest, tundma ja valitsema ennast kui isiksust, saama hakkama igapäevaeluolukordades, samuti  arvestama iga indiviidiga

 

Viimati muudetud 25.09.2019