Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Parkimiskaart erivajadusega inimesele

Parkimiskaart on kaart, mis lihtsustab puudega inimesel või tema saatjal sõiduki parkimist. Kaart antakse välja tasuta.

Parkimiskaart väljastatakse inimesele, kellel esineb:

  1. keskmine, raske või sügav liikumispuue;
  2. keskmine, raske või sügav nägemispuue;
  3. ajutine liikumispuue, mis tingib liikumisabivahendi kasutamise või ajutine nägemispuue.

Kui kaua parkimiskaart kehtib?

  • Parkimiskaart antakse välja puuet tõendavale dokumendile märgitud puude raskusastme kehtivuse perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 5 aastaks.
  • Ajutise liikumis-või nägemispuude korral antakse parkimiskaart arstitõendi alusel kõrvalekalde möödumise perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 6 kuuks.

Parkimiskaart väljastatakse inimesele, mitte sõidukile ja seega on parkimiskaardi taotlemine, välja andmine ja selle kasutamine isikupõhine ning lubatud ainult juhul kui tegemist on parkimiskaardi saanud isiku sõitude ja parkimisega.