Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Pärnamäe tee (Muuga tee – linna piir) taastusremont

RIIGIHANKE KUULUTUS

 

Tallinna Kommunaalamet (edaspidi hankija (registrikood 75014913) soovib sõlmida hankelepingut,

 mille eesmärk on Pärnamäe tee (Muuga tee – linna piir) taastusremondi teostamine vastavalt kehtivates standardites, määrustes ning normides toodud nõuetele.

 

Andmed, mis tuleb veebis või ajalehes avaldada

Riigihanke kuulutus

Riigihanke kuulutuse avaldamise kuupäev

13.09.2010

Riigihanke nimetus

Pärnamäe tee (Muuga tee – linna piir) taastusremont

Riigihanke lühiiseloomustus

 

Antud riigihanke eesmärgiks on olemasoleva sõidutee asfaltbetoonkate normikohase tasasuse taastamine. Kasutada tuleb keskkonnasõbraliku tehnoloogiat, kus olemasolev asfaltkate taaskasutatakse 100%-lt (Remix tehnoloogia või analoog)

Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid

Madalaim hind

Osalemistaotluste esitamise alguskuupäev

10.09.2010

Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev

15.09.2010

Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed

Kirjalik taotlus, pakkuja ning esindaja kontaktandmetega.

Vastutav ametiisik, kellele osalemistaotlus edastada

 

Ain Orav, Tallinna Kommunaalameti ehituse ja järelevalve osakonna juhataja, ain.orav@tallinnlv.ee, 6 404 372

Viimati muudetud 23.06.2022