Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Ajalugu

Ajalugu

Pilguheit 2000. aastal:

Pelgulinna Gümnaasiumi ajalugu algas 08.09 1912, kui tööd alustati Mulla tänaval 74 õpilasega. Esimeseks direkoriks oli Arnold Puusepp. Pelgulinna Gümnaasiumis ja tema eelkäijates on aastatel 1950 - 2001 saanud keskkhariduse 2996 noort (52 lendu). Alates 1912. aastast on keskharidust antud 4476 õpilasele.

2001. aasta seisuga koosneb Pelgulinna Gümnaasium 1015st õpilasest, 33 klassikomplektist, 61 õpetajast. Kool töötab kahes vahetuses. Täna on koolil lisaks klassiruumidele veel aula, võimla, ujula, neli ateljeed, tööõpetuse ja käsitööklassid, füüsika-, keemia- ja muusikakabinetid, arvuti-, skulptuuri- ja graafikaklassid, söökla, raamatukogud, logopeediakabinet, arsti ja hambaarsti vastuvõtt. Koolis tegutseb 14 huviala ringi, mis annavad ühtekokku 301 õpilasele võimaluse sisustada oma vaba aega kooli juures kas vahetult enne või kohe pärast õppetunde.

Koolis on pikkade traditsioonidega süvendatud kunstiõpetus (alates 1963).

Fakte kooli ajaloost

08.09. 1912 - alustas tööd Mulla tänaval koos 7. poeglaste ja 
8. tütarlaste algkool kokku 74 õpilasega. Direktor Arnold Puusepp 
1917 - samas majas ühtne 17. algkool 
1921 - koolis oli 162 õpilast 
1928 - valmis uus koolimaja 6-klassilisele algkoolile Ristiku 69; 
475 õpilast, 12 klassikomplekti 
1937 - kooli 25. aastapäeval sai kool esimese lipu (praegu säilinud) 
1938 - direktor Kirill Hansmann 
1943 - direktor Johannes Kasemets 
1946 - loodi Tallinna 17. keskkool 
1948 - alustasid tööd rahvaatntsurühmad N. Raadiku ja A.Raadiku juhtimisel 
1950 - lõpetas 17. Keskkooli esimene lend, direktor Marie Salum 
1955 - direktor Freide Kon 
1950 - 1961 Ristiku tänava koolimajas sai keskkooli lõputunnistuse 
412 lõpetajat, neist 11 kuldmedaliga

Uue koolimaja lugu:

1961 - valmis praegune koolimaja Mulla 7, arhitekt U. Ivask. Kool nimetati 
Tallinna 46. Keskkooliks. Õppima asus 1352 õpilast 38 klassikomplektis, 
direktor Rene Rekand

1962 - alustati kunsti süvaõppega V.Sisaski eestvõttel ,avati muusikaklassid, asutati balletiansambel "Pähklipureja" Svetlana Järvi juhendamisel, vokaalansambel "Ritsikad" M.ja R. Hundi juhendamisel ning teaduse- ja tehnika klubi D.Vardja juhtimisel, hakati välja andma kooli almanahhi H.Pille ja I.Kivistiku juhtimisel

1964 - vabariigi parim kool kunstilise ja tehnilise omaloomingu ülevaatusel; 
Tallinnfilm teeb koolist filmi "Meie kool" 
1967 - direktor Linda Lebbin 1968 - direktor Lembit Türnpuu 
1970 - koolis oli 1153 õpilast, 35 klassikomplekti, direktor Urve Buschmann 
1970 - esietendub ballett "Metsajärv" juhendaja ja autor S. Järvi 
1975 - koolis oli1095 õpilast 
1976 - direktor Tiiu Matt 
1978 - " Pähkilpureja " saab näidiskollektiivi nimetuse 
1982 - direktor Maive Tammissaar 
1984 - direktor Arno Aser 
1985 - "Pähklipureja" esimene reis Lääne-Euroopasse 
1987 - kooli 75. aastapäeval saab kool uue lipu 
1989 - kool nimetati Pelgulinna keskkooliks 
1990 - koolis oli 922 õpilast, 33 klassikomplekti, "Pähkilipureja" esines USA -s 
1991 - direktor Ants Luukas 
1992 - algasid iga-aastased lõpetajate kunstitööde näitused Kullo Lastegaleriis 
1993 - avati keskkooli reaalharu 
1994 - lõpetas tegevuse kooli katlamaja, sest ehitati automaatsoojussõlm; 
1996 - rekonstrueeriti kooli ujula, võideti Kooli-TV viktoriin 
1997 - arvutiklass sisustati uue põlvkonna arvutitega 
1998 - renoveeriti kooli kunstigalerii 
1999 - koolimaja sai uued aknad, sisustati skulptuuriklass ja videoklass 
2000 - renoveeriti aula, ehitati kaasaegne arvutiklass, saadi Interneti püsiühendus, 
sisustati väga kaasaegne hambaravikabinet 
2000 - õpilasi 942, 33 klassikomplekti, 58 õpetajat, I-III klassid töötavad II vahetuses. 
Täna on koolil lisaks klassiruumidele veel aula, võimla, ujula, neli ateljeed, tööõpetuse 
ja käsitööklassid, füüsika-, keemia- ja muusikakabinetid, arvuti-, skulptuuri- ja 
graafikaklassid, söökla, raamatukogud, logopeediakabinet, arsti ja hambaarsti vastuvõtt. 
2001 - Alates 1912 aastast on keskharidust antud 4476 õpilasele. 
2001 - juulist alustas tööd uus direktor: Tõnu Piibur 
2001 - tehti põhjalik remont füüsikaklassis ja vahetati tagumise trepikoja aknad.

2006/2007 ÕA toimus kooli täielik renoveerimine. 
Koolimaja renoveeris Vivatex Holding OÜ, kes hoolitseb koolimaja eest järgmised 30. aastat.

..............................

Kool tänapäeval läbi blogide:

Üritused: http://pgyritus.blogspot.com/

Kunst koolis: https://www.facebook.com/Pelgulinna-G%C3%BCmnaasium-KUNST-1395191540529774/

Sport koolis: http://pgsport.blogspot.com/

Algklassid koolis: http://pg-algklassid.blogspot.com/

Käsitöö koolis http://pgtoo.blogspot.com/

...............................

IT alane ajaarvamine Pelgulinna Gümnaasiumis 

2000 12-kohaline arvutiklassi valmimine, arvutiõpetuse ja informaatika sisseviimine tunniplaani; kooliveebi valmimine

2001 Kooliveebi viimine dünaamilisele lahendusele, õpilastele erinevad konkursid (kujundusalased) traditsiooniga alustamine; direktor saab läptopi

2002 Võrgupidude traditsiooniga alustamine, uus õppeaine: arvutigraafika; skanneri ostmine

2003 Intraneti valmimine, abikeskkonna loomine klassijuhatajatele, kooli foorumi valmimine (sh. foorum kui õpikeskkond kasutamine); kooliveebi uuendamine sisuhaldus Joomla peale

2004 Klassiveebide konkurss, õpetajatel on võimalik kasutada laenutuseks liikuvat projektorit ja läptoppi, esimene digitahvel, veebikaamera, digilaud koolis; informaatika tasemetöödes edukas osalemine

2005 ekooliga liitumine, õpikeskkond VIKO kasutuselevõtt; koolis levib Wifi; esimene informaatika koolieksam, printimissüteemi parendamine (liikudes ühiskasutuse kui ka paberivabama kooli poole)

2006 erinevad pildipangad, kooliveebi alamveebide loomine (kunst, sport); kohustuslik epost õpetajale, infolistid; listide loomine õpilastele; vastuvõtu eelregistreerumine läbi e-ankeetide, aruandluse süsteemi rakendamine e-vahendite näol; Olümpia ülekanded saalis suurel seinal tervele õpilaskonnale; uus õppeaine: veebimeedia

2007 „Paberivaba kool“ projektiga alustamine (juhtkond paberivabaks); ainekomisjonide blogidega alustamine (üleviimine); õpetajate IKT alased koolisisesed koolitusplaani alusel; Aastaraamatu (lennuraamatu ja cd) traditsiooni sisseseadmine; IBM KidSmart Arvutite toetus (10 arvutit) ekooli foorumi ja tunniplaani võimalustest loobumine; 32-kohalise arvutiklassi loomine, pooled klassiruumid on varustatud arvutitega; uus kursus 3d-audio-video; liitumine Microlink AS lahendustega koolidele; õpilaste edukas osalemine erinevates IT ja meediaprojektides (osalemise alustamine, varemalt ei osaletud koolivälistes ettevõtmistes, vaid korraldati vastavaid asju majasiseselt); rahvusvaheline suhtlus 4 erineva maa vahel (Eesti, Shotimaa, Hispaania, Rumeenia);

2008 Kooli Youtube keskkond, KIS pilootimisega alustamine, Paberivaba kool „Ainekomisjonid ja õpetajad paberivabaks“ kasutasüsteemi rakendamine täise mahus, Veebivenna konkurss, Geeandgee projekt (arvuti õpetamine lapselt vanavanemale); Raamatukogu ja IKT koostööprojekt (otsinguvõistlused); Koostöö erinevate ainete vahel läbi referaadi, esitluse ja video. Tiigrihüppe läptoppide jagamine õpetajatele; uus kursus: installeerimine ja arvutihooldus; interneti turvalisuse alane koolitus lapsevanematele

2009 Õpilasajaleht veebis, TurvaLan „Tähed särama“ projekt (üritus 14 Tallinna koolile, 120 osalejat + 30 õpilasest korraldajat; 40 õpetajat üle Tallinna); Sisehindamine e-põhise infovahetusega; Pikapäeva meediavahendite muretsemine (Nintendo Wii); kooli infokalendri avamine; tasemetestid informaatikas (meie idee tervele linnale rakendamiseks); kooli saabuvad dokumendikaamerad
2010 Liitumine Sõle PK on tõstnud koolis kasutatava tehnika arvu drastiliselt, Linuxi laborid
2011 uus kooliveeb, õppetoolide blogid, Koolide Infosüsteemi reaalne kasutuselevõtt

2012-13 kooli saabuvad tahvelarvutid, Vernier mõõteriistad, alustatakse robootika ning mobiilitehnoloogia õpetamisega

Edasine info kuni 2020: http://pelguit.blogspot.com/

Alates 2020 - kooliveebi uudised, üritused ja tunnustused. 

Tulevik:

Innovatsioon on kõige aluseks "VALI LOO JA TEE"

Viimati muudetud 01.02.2022