Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Avalik teave

Riikliku järelvalve ettekirjutused

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium.

1. septembrist 2017 asusid tööle eksperdid, kelle põhiülesandeks on õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse seiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine; õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.

Kontakt:

Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, Tartu 50088,
telefon 735 0222,
e-post: hm@hm.ee

Riigihanked

Hetkel aktiivseid riigihankeid ei ole.

Kohtulahendid

Kohtulahendid puuduvad.

Vabad töökohad

https://info.haridus.ee/Too

Filtreerige kasutades sõna "Pelgulinna"

Hankekord

Tallinna Linnavalitsus võttis 04. oktoobril 2017 vastu määruse nr 30 „Tallinna hankekord“. Määrus jõustus 10. oktoobril 2017 ja on ülelinnaliseks hankekorraks kõigile Tallinna linna ametiasutustele ja ametiasutuste hallatavatele asutustele. Määrus: https://www.riigiteataja.ee/akt/407102017066).

Hankeplaan 2021: Direktori 13.01.2021 käskkirjaga nr 1-5/2

Nimetus: Pelgulinna Gümnaasiumile toitlustusteenuse osutamine
Menetluse liik: Avatud riigihange
Hanke korraldamise eeldatav aeg: II kvartal
Lepingu täitmise eeldatav aeg 01.09.2021 - 31.08.2026
Lepingu eeldatav maksumus: 940000 €. Summa on ligikaudne, mis võib muutuda olulisel määral juhtudel,
kui muutub õpilaste arv ja/või kehtestatud koolilõuna maksumus.
Vastutav isik: direktor

.......................

Isikuandmete töötlemise eest vastutab kantselei juhataja Liina Maasalu.

Loe siit

Määrus

Viimati muudetud 23.06.2022