Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Kogupäevakool

1. klassi lastel võimalus osa võtta kogupäevakooli tegevustest.

Koolipäev on jaotunud erinevate tegevuste vahel:

 • 8.30 – 13.00 Õppekavajärgsed tegevused
 • 13.30 – 14.30 Huvitunnid
 • 14.30 Lõuna
 • 15.00 – 16.30 Õuesõppe tegevused
 • Teisel poolaastal lõppeb reedene koolipäev kell 15.00.

Kogupäevkooli mudeliga toetame  õpilase sotsiaalsete oskuste arendamist, pöörame tähelepanu üldpädevuste arendamisele ja õpilaste omavahelise suhtlemise  ja  aitame nii vanematel kui ka õpilastel endil tunda end turvaliselt ja toetatult. Kui laps tuleb lasteaiast kooli satub ta väga uude olukorda, kus oluline roll on ise hakkama saamisel ja enesevastutus suurendamisel.

Kogupäevakooli mudel annab hea võimaluse läbi huvitegevuse, sportlike tegevuste, liikumisharjumuste loomise ning  tugisüsteemide rakendamise toetada lapse individuaalset ja ka kollektiivset käitumist.

Keskendume kogukooli mudeli puhul esimesele klassile, muutes koolipäeva koos huvitegevusega üheks tervikuks.

Peale õppetegevuste lõppu pakume õpilasele õpiabi tundi ehk toetame nii andekamate edasiarendamist kui ka nõrgemate järelaitamist. Huvitegevuste planeerimisel lähtume laste huvist. Samas toetame näiteks läbi lugemisringi funktsionaalse lugemisoskuse arendamist, loovtegevustega toetame õpilaste julgust, eneseväljendusoskust ja esinemisoskust. Käelise tegevustega arendame motoorikat ja mõtlemisoskust. Digipädevuste arendamiseks, sh arvutikasutamise oskuste toetamine toimub läbi arvutiringi ja nutiringi tegevuste.

Mõlemal poolaastal saab ringid valida uuesti ehk kui esimesel poolaastal sai valitud üks huviring, siis saab järgmisel poolaastal valitud ringi vahetada välja mõne muu ringi vastu.

 • I ja II perioodil on jäävad nimekirjad ja osalejad samaks järgmistes huvitegevus ringides: rahvatants ja ujumine.
 • Laps ei pea osalema kogupäevakoolis terve päeva, vaid võib valida ainult esimese poole, kus toimuvad huviringid.
 • Kogupäevakoolis ei pea osalema tervet nädalat, vaid võib valida ka päevade kaupa.

Valikainete ajad ja registreerumine info e-koolist.

II poolaasta ringid

ESMASPÄEV

 • Ujumine 1A
 • Arvutiring
 • Eneseväljendus

TEISIPÄEV

 • Nuputamine
 • Lauluring
 • Ujumine 1B

 KOLMAPÄEV

 • Lugemispesa
 • Nutiring
 • Ujumine 1C

 NELJAPÄEV

 • Matemaatika-loogika
 • Rahvatants
 • Meisterdamine

REEDE

 • Saviring
 • Tantsuline võimlemine
 • Taaskasutus ja meisterdamine

Kogupäevakool on lapsele tasuta va. toitlustus ja ujumine. Toitlustuse ja ujumise makseinfo jagatakse lapsevanematele eraldi klassijuhataja või kogupäevakooli koordinaatorilt.

Info: Dagne Press dagne.press@pelgulinna.edu.ee ja klassijuhatajad. 

 

.......................................

Kogupäeva kool on osa Tallinna Haridusameti ja koolide vahelisest koostööprojektist. Tallinnas katsetavad lahendust esimesena kaheksa kooli sh. Pelgulinna Gümnaasium. 

Loe lisa siit: /est/Uudis-Kogupaevakool

FB kanal https://www.facebook.com/kogupaevakool/

Õpetajate leht http://opleht.ee/2017/11/kogu-paeva-koolis/

Viimati muudetud 05.01.2022