Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Õpetajad

Õppejuht

 • Tiina Tiit, õppejuht

Koordinaatorid

 • Reet Mõlder, põhikool  (1.-9. klass)

 • Tiina Tiit, gümnaasium (10.-12. klass)

 • Imbi Hoop, huvijuht

 • Kadrian Allika, HEV koordinaator

 • Kärt Käesel, psühholoog

 • Elbe Lumiste, sotsiaalpedagoog

 • Sirli Siitsman, raamatukogu koordinaator

 • Dagne Press, haridustehnoloog

Aineõpetajad

 • Kõikidel kooli töötajatel on e-post järgmisel kujul

 • eesnimi.perenimi [@] pelgulinna.edu.ee

 • Täppidega tähed nimes, kaotavad täpid, tilde kaob. Sidekriipsuga nimi jääb nagu ta on.

Adamson, Jaanus - eesti keel ja kirjandus

Anari, Roger - tehnoloogiaõpetus

Andriankova, Oxana - vene keel

Allika, Kadrian - eripedagoog, HEV koordinaator, uurimustööd, loovtööd

Aro, Tiina - saksa keel

Arvola, Margot - matemaatika, informaatika

Asperk, Petri - informaatika

Aus, Dagmar - algõpetus, tants, õppekoordinaator (töösuhe peatatud)

Bome, Johanna - ajalugu ja ühiskonnaõpetus

Eero, Liina - rahvatants

Eller, Ellu - eesti keel ja kirjandus

Esnar, Tiiu - kunstiained

Hanson, Anna-Stina - algõpetus (töösuhe peatatud)

Hoop, Imbi - geograafia

Ivanova, Tiiu - muusika, mudilas- ja lastekoori juhendaja

Jaadla, Marilin - algõpetus, tehnoloogiaõpetus

Jaanovits, Johanna - algõpetus

Kaldaru, Maris - muusika, segakoori juhendaja

Kalev, Ingrid - bioloogia

Kelgo, Kärt - algõpetus (töösuhe peatatud)

Kevlitš, Violetta - vene keel

Kim, Bok Eum - ajalugu, eesti keel ja kirjandus

Kivi, Liisa - kunstiõpetus (töösuhe peatatud)

Klaan, Veiko - eesti keel ja kirjandus

Koitla, Kai - eripedagoog, algõpetus

Krasna, Aivi - algõpetus, bioloogia

Kravik, Toomas - ajalugu, ühiskonnaõpetus

Kree, Anna-Liisa - inglise keel

Kriit, Kadi - kunstiajalugu (töösuhe peatatud)

Kruus, Kristjan - informaatika, õpistrateegiad

Kruuspan Käti - matemaatika, loodusõpetus

Käesel, Kärt - õpistrateegiad, psühholoogia, psühholoog

Känd Karl Aleksander - inglise keel

Kuznetsova, Marina - rütmika, rahvatants, seltskonnatants

Lampmann, Sondra - kunst (animatsioon)

Liister Laura - inimeseõpetus

Lillemets, Rea - liikumisõpetus

Lipp, Getter-Sandra - matemaatika

Lomp, Anete - kunstiõpetus, tehnoloogiaõpetus

Loo, Nele - liikumisõpetus, tantsuline võimlemine

Lorenz, Birgy - küberkaitse

Matiek, Maie - matemaatika

Marmor, Raido - matemaatika, õpistrateegiad

Marmor, Marii-Helen - algõpetus, õpiabi

Merirand, Mirell - start-up ettevõtlus

Mõlder, Reet - algõpetus, õppekoordinaator

Mäekivi, Mari - inimene ja õigus

Mäemat, Jüri - kunstiained

Määr Pille-Riin - eesti keel ja kirjandus

Mölter, Triinu - algõpetus, õpiabi

Naarits, Merle - algõpetus (töösuhe peatatud)

Noole, Riina - liikumisõpetus

Onton, Karmen - algõpetus, ettevõtlusõpe

Parktal, Tiina - ajalugu

Peetre, Liina - inglise keel

Perova, Anna - keemia, füüsika

Peterson, Ljubov - vene keel (töösuhe peatatud)

Press, Dagne - informaatika, haridustehnoloog

Proomann, Inga - loodusõpetus, bioloogia

Põld, Brigita - matemaatika, loodusõpetus, informaatika

Põldmets, Tiia - kunstiained

Raichert, Inara - vene keel

Randlepp, Riina - liikumisõpetus

Rosin, Reelika - matemaatika (töösuhe peatatud)

Saar, Ave - inglise keel

Saare, Kristi - majandus- ja ettevõtlusõpe 

Sagur, Saima - eesti keel ja kirjandus

Sakson, Sten - ajalugu, ühiskonnaõpetus

Sammel, Vincent - pilliõpe

Salmar, Margit - näiteringi õpetaja

Salumets, Liina - algõpetus (töösuhe peatatud)

Siitsman, Sirli - algõpetus, raamatukogu koordinaator

Simmo, Aivo - geograafia

Sinka, Eneli - algõpetus

Sorgus, Kristina - rahvatants

Tammerik, Christian-Philip - ajalugu, ühiskonnaõpetus

Teesalu, Liis - kunstiained, tehnoloogiaõpetus

Teeveer, Tõnu - füüsika

Teras, Hans Jürgen - loodusõpetus

Tonts, Annika - kunstiained

Tõnisson, Nele - tehnoloogiaõpetus (töösuhe peatatud)

Vaikre, Erki - riigikaitse, tehnoloogiaõpetus

Vaiksaar, Selestin - algõpetus

Veber, Doris - inglise keel

Vent, Ülle - matemaatika

Väljak, Reijo - enesejuhtimine, karjääriõpe

Wahar, Anu - bioloogia

Asendusõpetajad

Melani Liik

Anni Hallik

Inga Ausmeel

Klassijuhatajad

1a Reet Mölder

1b Karmen Onton

1c Anna-Stina Hanson

2a Sirli Siitsman

2b Eneli Sinka

2c Aivi Krasna

3a 

3b Johanna Jaanovits

4a Marilin Jaadla

4b Selestin Vaiksaar

4c Triinu Mölter

5a Kai Koitla

5b Inga Proomann

5c 

6a Sirli Siitsman

6b Anna-Liisa Kree

6c Petri Asperk

6d Ellu Eller

7a Raido Marmor

7b Rea Lillemets

7c Maie Matiek

8a Tammerik, Christian-Philip

8b Erik Remma

8c Dagne Press

8d Marilin Jaadla

9a Kärt Käesel

9b Aivi Krasna

9c Karmen Onton

9d Reet Mõlder

10K Ave Saar/Imbi Hoop

10P Kardian Allika

11K Inara Raichert

11P Elbe Lumiste

12K Tiia Põldmets

12P Reijo Väljak

Viimati muudetud 06.08.2022