Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õppekava

Õppekava

Õppekava üldosa

Tunnijaotuskava 1.-9. klass
Tunnijaotuskava gümnaasium
Pelgulinna Gümnaasiumis õppimise põhitõed
Hindamine põhikoolis
Hindamine gümnaasiumis

VÕÕRKEELTE ÕPETAMINE

Meie koolis saab õppida inglise, vene ja saksa keelt. 
A-võõrkeele õppimist (inglise keel) alustatakse III klassist.
B-võõrkeel (vene või saksa) VI klassist.


KOOLIKOHUSTUSE TÄITMINE

Koolikohustuse täitmise tagamine ja õpilase puudumisest teavitamine on lapsevanema kohustus. Eesti Vabariigi Haridusseadus 
Koolikohustus kehtib ka gümnaasiumiõpilasele ehk kui õpilane on alustanud õpinguid gümnaasiumis lasub temal koolikohustus kolmeaastase gümnaasiumi õppeperioodi vältel.
Lapsevanem teavitab õpilase puudumisest kooli kohe õpilase puudumise esimesel päeval.
Puudumisest teavitamine käib ainult  e-kooli kaudu.
Lapsevanem tagab, et ainult temal on ligipääs lapsevanemana e-koolile, mitte kellelgi teisel. 
Koolikohustuse täitmise kohta annab täpsemat infot ka Eesti.ee  kodulehekülg.

 

Viimati muudetud 01.02.2024