Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Õppekava

Tunnijaotuskava 1.-9. klass

Õppekava on uuendamisel, uue avaldame 2022. 

...........................

Tunnijaotuskava gümnaasium
Pelgulinna Gümnaasiumis õppimise põhitõed

 

Õppekava on uuendamisel, uue avaldame 2022. 

..........................

IKT õpetamise üldised põhimõtted ja eesmärgid

...............................

VÕÕRKEELTE ÕPETAMINE

Meie koolis saab õppida inglise ja vene keelt. Saksa keelt õpetatakse niikaua kuni vastavad lennud on lõpetanud. 
A-võõrkeele õppimist (inglise keel) alustatakse III klassist.
B-võõrkeel (vene) VI klassist ja saksa keel neile, kes seda eelmistel aastatel on valinud. 

KOOLIKOHUSTUSE TÄITMINE

Koolikohustuse täitmise tagamine ja õpilase puudumisest teavitamine on lapsevanema kohustus. Eesti Vabariigi Haridusseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/968165

Koolikohustus kehtib ka gümnaasiumiõpilasele ehk kui õpilane on alustanud õpinguid gümnaasiumis lasub temal koolikohustus kolmeaastase gümnaasiumi õppeperioodi vältel.

Lapsevanem teavitab õpilase puudumisest kooli kohe õpilase puudumise esimesel päeval.
Puudumisest teavitamine käib ainult  e-kooli kaudu.
Lapsevanem tagab, et ainult temal on ligipääs lapsevanemana e-koolile, mitte kellelgi teisel. 

Koolikohustuse täitmise kohta annab täpsemat infot ka Tallinna Haridusameti kodulehekülg.

 http://m.tallinn.ee/est/haridus/Koolikohustuse-taitmine-2

Viimati muudetud 13.02.2023