Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Pelgulinna Gümnaasiumi projektid

Pelgulinna Gümnaasiumi projektid

Digi ja haridushuvilised külalised üle maailma läbi aegade:

https://pelguit.blogspot.com.ee/search/label/k%C3%BClalised

KAART: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1EkmZy9ruZZp9LnHxxmEQP27r3hI

.....................................

AKTIIVSED PROJEKTID

Huvihariduse eriprojektid

 • Droonimatkaring
 • STEAM huviring 
 • Animatsiooniring
 • Kogupäevakool
 • EduInnoLab
 • Cyber4Schools

Erasmus+ Cyber4Schools

Rahvusvaheline projekt koostöös:

 • Tallinn University of Technology, 
 • ASM – Market Research and Analysis Centre Ltd (Poola), 
 • Zespół Szkół Nr 2 imPrzyjaźni PolskoNorweskiej w Ostrzeszowie /Complex of schools nr 2 in Ostrzeszów(Poola)
 • ISs (Germany)

Veeb: https://www.facebook.com/Cyber4Schools-106068788292365

Ülikoolidega koostöö

Tallinna Ülikooliga koostöö Tulevikukooli projekti raames 2018/2019

Koostöö Innovega

2019-2022 Klass+ Õppevara ühiskasutus

LÕPPENUD PROJEKTID

NordPlus 2018-2019 koostööprojekt "ICT in education LEGI" (1.08.2018-1.08.2019)

Projekti partnerid: Gröönimaa, Läti, Island ja Eesti. Juhtiv partner on Eesti. 
Projekti rahastus on saadud NordPlus Junior.
Projekti eesmärgiks on õppida põhjamaade kogemusest tehnoloogia kasutamisel ja manageerimisel. 

Kontaktseminarid:

 • 2018 september - Eesti
 • 2019 jaanuar - Island
 • 2019 aprill - Läti
 • 2019 august - Gröönimaa

Veebileht - https://sites.google.com/view/nordplus2018-2019/avaleht

Erasmus+ 2017-2019 Koostööprojekt Läti ja Itaaliaga. Juhtiv partner on Läti. "Expanding Content and Language Integrated Learning by Using Technologies" (1.09.2017-31.08.2019)

Projekti eesmärgiks on aidata õpilastel erinevates ainetundides ja teemadel inglise keelt õppida ja kasutada nagu see oleks nprmaalne igapäevane keel. 
Toetus on saadud SA Archimedese Erasmus+ K2 projektidest. 

https://sites.google.com/view/clil

Projekti kohtumised:

 • 2018 märts: Ave Saar, Johenna Bome, Kristjan Kruus ja õpilased
 • 2018 november: Eestit külastavad Itaalia ja Läti meeskonnad ja õpilased
 • 2019 kevad: külastatakse Itaalia kooli koos õpilastega

Erasmus + 2017-2018 Pädevuste arendamine muutunud õpikäsitluse elluviimiseks Pelgulinna Gümnaasiumis. 

Projekti koostööpartner on Euneos. 
Koolituste eesmärgiks on toetada PG-MÕK alaseid tegevusi - aidata muutuda rahvusvahelisemaks ja digipädevamaks, kui ka jagada Eesti head praktikat maailmale. 
Toetus on saadud SA Archimedese Erasmus+ õpilähetuse programmist K1 projektist. 

Kontaktseminarid: 2017-18

 • eAssessment: Assessment of/for learning with digital tools - Birgy Lorenz
 • How to make your school more international - Birgy Lorenz
 • Integrated curriculum – Teaching global skills - Annika Tonts
 • Digital Turn - How to Make Your School More Digital? - Tiina Tiit

Pelgulinna Gümnaasiumi selleaastased Erasmus+ koolitused: "Pädevuste arendamine muutunud õpikäsituse elluviimiseks". 
https://koolielu.ee/info/readnews/556085/rahvusvahelistumise-koolituselt-euroopast

Projekt seadis eesmärgiks Pelgulinna Gümnaasiumi pädevuse laiendmise muutunud õppimises ja õpetamises. Projekti käigus sooviti tegeleda nelja valdkonnaga: digipööre, mänguline õppimine, rahvusvahelisus ja lõimitud õpe. Projekti käigus toimus muutus, milles mänguline õpe vahetus e-testimisega. Koostöös partneri Euneos abiga on koolil valminud kooli uus arengukava ja ellu on kutsutud rahvusvahelistumise plaan. Oleme oma tegevuse eest saanud tunnustust nii lõimingualastes tegevustes, kui saanud lisarahastust digipöörde alastele soovidele. Erasmus Pluss projekt realiseerus meie vaatest hästi ja koolis toimuvad mitmed toetavad tegevused, et tagada tehtu jätkusuutlikkus - käesoleval aastal tegeleme 360 kraadi tagasiside, lõimingu ja kaasamisega, õpilaste motivatsiooni tõstmisega, edasistel aastatel viime ellu saadud virtuaalreaalsuse ja kodanikuteaduse kompetentsikeskuste digiprojekte. Osaleme Euneos projektides koolituste partnerina ka edaspidi, võttes vastu külalisi maailmast ja saavutatud edasi tutvustades ning Eramsus Plus võimalusi soovitades. 

2016-2017 Tallinna Haridusameti koolidevaheline lõimumisprojekt toetamaks muutunud õpikäsitluse rakendamist koolielus

Pelgulinna Gümnaasium osaleb Erasmus + koolitusprojektis European Digital School: efficient integration of ICT in schools.

Projekti koostööpartner on Hispaanias asuv Inercia Digital.

Eesmärgiks on arendada e-õppe võimalusi koostöös teiste koolitujatega üle Euroopa. Teemad: e-õppe platvormide kasutamine, e-õpet kasutavate õpetajate harimine ja nendevaheline koostöö, õpilaskeskus õpetamisel, e-õppe abi tulevikus töötamisel. Samamoodi pööratakse tähelepanu IT juhtimise strateegiale koolis ja suhtumises IT võimalustes (positiivsemaks muutmine). IKT alaste oskuste kvaliteedi tõstmine ja digipöörde toetus. See peaks väljenduma muutustes nii õppekavas, strateegiates kui ka koolis läbiviidavates uuringutes. 

Kontaktseminarid:

 • 2015 sügis Teaching Strategies for E-learning - osales Petri Asperk
 • 2016 kevad Personal Learning Environments (PLE) Birgy Lorenz
 • 2016 sügis Participation of Schools in the European programmes and networking” Erik Kuldkepp
 • 2017 kevad E-learning platforms Nele Tõnisson

 Projekti toetavad:

SA Archimedes, Key action 1

2016 HTM Lõimumisprojekt

https://loimimisprojekt.blogspot.com.ee/

Projekt toimub nelja kooli (Ehte Humanitaargümnaasium, Pärnu Tammsaare kool, Pärnu Vanalinna Põhikool, Pelgulinna Gümnaasiumi) 6.-8. klasside õpetajate ja õpilaste vahel, mille eesmärgiks on rahvusliku mitmekesisuse väärtustamise ja eesti keele oskuse arendamise eesmärgil omavahel koostööd tegemine.

2015-2016 Nutitsirkus

https://nutitsirkus.blogspot.com.ee/ 

Tallinna Haridusameti poolt toetatud projekt. 

2015 ja 2016 HITSA ProgeTiiger

https://www.innovatsioonikeskus.ee/et/progetiigri-programm

HITSA poolt toetatud projekt digitaristu parandamiseks

2014-2015 algklasside Digipöörde projekt Samsungiga

www.digipööre.ee

Blogi: http://pgdigi.blogspot.com/

2014-2015 Robootikaprojekt Progretiigri raames, Hitsaga

2015 - Üldõpetus ja ainetevahelise lõimingu rakendamine, Innove

http://www.pelgulinna.edu.ee/peaveeb4/index.php/oppetoeoe/projektid/ueldopetus-ja-ainetevahelise-loimingu-rakendamine

2013-2014 5E mudel ja tahvelarvutid

Nutilabori projekt 2012-2013 M-õppe teemal

http://pgmobiil.blogspot.com/

2013 Kooliolümpia projekt

http://pgsport.blogspot.com/search/label/ol%C3%BCmpia

 Tiigrihüppe SA taristuprojekt -  robootika

2012-13 veeb Robootika

Aktiivne ja Turvaline koolipäev

Meie kooli veebiprojekti leht: http://fame.pelgulinna.tln.edu.ee/aktiivne/

..............................

Comenius Regio projekt „Koolivälised tegevused võtmepädevuste parendamiseks loova õpikeskkonna ja koostöö kaudu“

(„Extra-Curricular Activities for improved key competences through creative learning environments and cooperation“)

Kliki siia

..............................

Pelgulinna Gümnaasiumi mobiiliprojekt koostöös Elisa Eestiga al 2012 - kliki siia

Pelgulinna Gümnaasium osales 2011/2012 õppeaastal Microsofti programmis Partnerid Õppimises

Artikkel Postimehes - kliki siia

Lisainfo - kliki siia

Samamoodi oli meil au osaleda ja läbi viia Tiigrihüppe SA Innovaatiliste koolide projekti 2011.
Meie projekt puudutab QR koodide toomistest kooliruumi õppetöö osaks. 
Lisainfo leiad siiit: http://tarkraamat.blogspot.com/

qrcode

Interneti turvalisuse õpiveeb (koostöö Microsoft Eestiga al 2009)

Koostöö IBM Eestiga (KidSmart) al 2007

Tiigrihüppe SA - taristuprojekt "mobiilne labor ja fotoaparaadid" 2012-2013

Comeniuse projekt: SMART homes at Europe

Viimati muudetud 24.08.2021