Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

2018.saime TEL-lasteaedade võrgustiku liikmeks

2018.saime TEL-lasteaedade võrgustiku liikmeks

Võrgustik koosneb vabatahtlikkuse alusel ühendunud lasteaedadest, kes lähtuvad oma töös tervist edendava lasteaia põhimõtetest, on nõus ellu viima Tervist Edendavate Lasteaedade missiooni ning täitma võrgustikuga liitunud asutuste kohustusi.

TEL_logo_värv.jpg

Koostatud on Pelguranna Lasteaia Tervist edendava lasteaia tegevuskava 2021-2024 ning lasteaias on moodustatud tervisedenduse töögrupp.

 

Üldeesmärgid Tervist edendava lasteaia tegevuskavast 2021-2024 (väljavõte)
1. Lasteaia meeskonna üks prioriteetidest on tervislik eluviis: tervislik toitlustamine, liikumine ja füüsiline aktiivsus, sport, väärtused.
2. Lasteaias läbiviidud õppe- ja kasvatustöös on rakendunud õuesõpe.
3. Lastele on antud algteadmised tervislikust toitumisest ja lauakommetest.
4. Lastele ning personalile on loodud tervislik ja turvaline psühhosotsiaalne ning füüsiline õpi-, kasvu- ja töökeskkond.
5. Lasteaia õpi- ja kasvukeskkond on kaasajastatud ning nõuetele vastav.
6. Lasteaia õuealal on vähendatud turvariske ning kaasajastatud mänguvahendeid.
7. Lastevanemad on kaasatud lasteaia igapäeva- ja arengut suunavatesse tegevustesse
(ühisüritused; projektitegevus; lasteaia õuealale on istutatud puid lõpetajate poolt).

Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustik


1.      Üldeesmärgid

1.        Lasteaia meeskonna üks prioriteetidest on tervislik eluviis: tervislik toitlustamine, liikumine ja füüsiline aktiivsus, sport, väärtused.

2.        Lasteaias läbiviidud õppe- ja kasvatustöös on rakendunud õuesõpe.

3.        Lastele on antud algteadmised tervislikust toitumisest ja lauakommetest.

4.        Lastele ning meeskonnale on loodud tervislik ja turvaline psühhosotsiaalne ning füüsiline õpi-, kasvu- ja töökeskkond.

5.        Lasteaia õpi- ja kasvukeskkond on kaasajastatud ning nõuetele vastav.

6.        Lasteaia õuealal on vähendatud turvariske ning kaasajastatud mänguvahendeid.

7.        Lastevanemad on kaasatud lasteaia igapäeva- ja arengut suunavatesse tegevustesse (ühisüritused; projektitegevus; lasteaia õuealale on istutatud puid lõpetajate poolt).

Viimati muudetud 23.02.2024