Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

2021/2022 õa päevakavad

Rühmade 2021/2022 õppeaasta päevakavad kinnitatud direktori 31.08.2021 KK nr 1-1/04

NB: Hommikuti kella 7:00-08:00 ja õhtuti kella 17.45-19:00 on lapsed LEPATRIINUD rühmaruumis olevas valverühmas.

KAISUKARUD (sõimerühm; kuni 3 aastased k.a)  PÄEVAKAVA

07.00-08.45*              LASTE VASTUVÕTT, VABA TEGEVUS, MÄNG

08.45 – 09.15              HOMMIKUSÖÖK

09.30 – 12.00              HOMMIKURING, LÕIMITUD MÄNGULISED ÕPPETEGEVUSED/ TOAS JA ÕUES

12.15 – 12.45              LÕUNASÖÖK

12:45-13:15                ETTEVALMISTUSED UNEAJAKS

13.15 – 15.00              PUHKEAEG

15.00 – 15.30              VIRGUMINE, RIIETUMINE, VABA TEGEVUS, MÄNG

15.45 – 16.15              ÕHTUOODE

16.15 – 19.00*            ÕHTUSED TEGEVUSED LASTEGA, MÄNG, ÕUESVIIBIMINE (sõltuvalt ilmastikuoludest), LASTE KOJUMINEK


LEPATRIINUD
 (liitrühma) PÄEVAKAVA

07.00-08.45*              LASTE VASTUVÕTT, INDIVIDUAALNE TÖÖ, MÄNG

08.45 –09.15               HOMMIKUSÖÖK

09.30 – 12.00              HOMMIKURING, LÕIMITUD MÄNGULISED ÕPPETEGEVUSED/ TOAS JA ÕUES

12.15 – 12.45              LÕUNASÖÖK

12:45-13:15                ETTEVALMISTUSED UNEAJAKS

13.15 – 15.00              PUHKEAEG

15.00 – 15.30              VIRGUMINE, RIIETUMINE, VABA TEGEVUS, MÄNG

15.45 – 16.15              ÕHTUOODE

16.15 – 19.00*            ÕHTUSED TEGEVUSED LASTEGA, MÄNG, ÕUESVIIBIMINE (sõltuvalt ilmastikuoludest), LASTE KOJUMINEK


MÕMMIKUD
(liitrühm) PÄEVAKAVA

07.00-08:45                LASTE VASTUVÕTT, VABA TEGEVUS, MÄNG

08.45 - 09.15              HOMMIKUSÖÖK

09.30 – 12.30              HOMMIKURING, LÕIMITUD MÄNGULISED ÕPPETEGEVUSED/ TOAS JA ÕUES

12.30 – 13.00              LÕUNASÖÖK

13.00 – 13.30              ETTEVALMISTUSED PUHKEAJAKS, VAIKSED TEGEVUSED-MÄNGUD

13.30-15.00                 PUHKEAEG
*13:45-14:45                PUHKEAEG (*6-7a lastel)

15.00 – 15.30              VIRGUMINE, RIIETUMINE, VABA TEGEVUS, MÄNG

15:45 – 16.15              ÕHTUOODE

16.15 – 19.00              ÕHTUSED TEGEVUSED LASTEGA, MÄNG, HUVITEGEVUS, ÕUESVIIBIMINE (sõltuvalt ilmastikuoludest), LASTE KOJUMINEK


NAKSITRALLID 
(aiarühm, 3-6a) PÄEVAKAVA

07:00-08:45*               LASTE VASTUVÕTT, VABA TEGEVUS, MÄNG

08.45 - 09.15              HOMMIKUSÖÖK

09.30 – 12.30              HOMMIKURING, LÕIMITUD MÄNGULISED ÕPPETEGEVUSED/ TOAS JA ÕUES

12.45 – 13.15              LÕUNASÖÖK

13.15 – 13.30              VAIKSED TEGEVUSED-MÄNGUD, ETTEVALMISTUSED PUHKEAJAKS

13.30-15.00                      PUHKEAEG

15.00 – 15.30              VIRGUMINE, RIIETUMINE, VABA TEGEVUS, MÄNG

15:45 – 16.15              ÕHTUOODE

16.15 – 19.00*            ÕHTUSED TEGEVUSED LASTEGA, MÄNG, HUVITEGEVUS, ÕUESVIIBIMINE (sõltuvalt ilmastikuoludest), LASTE KOJUMINEK


SIPSIKUD 
(aiarühm, 3-6) PÄEVAKAVA

07.00-08:45*              LASTE VASTUVÕTT, VABA TEGEVUS, MÄNG

08.45 - 09.15              HOMMIKUSÖÖK

09.30 – 12.15              HOMMIKURING, LÕIMITUD MÄNGULISED ÕPPETEGEVUSED/ TOAS JA ÕUES

12.45 – 13.15              LÕUNASÖÖK

13.15 – 13.30              VAIKSED TEGEVUSED-MÄNGUD, ETTEVALMISTUSED PUHKEAJAKS

13.30- 15.00                 PUHKEAEG

15.00 – 15.30              VIRGUMINE, RIIETUMINE, VABA TEGEVUS, MÄNG

15:45 – 16.15              ÕHTUOODE

16.15 – 19.00*            ÕHTUSED TEGEVUSED LASTEGA, MÄNG, HUVITEGEVUS, ÕUESVIIBIMINE (sõltuvalt ilmastikuoludest), LASTE KOJUMINEK

LEIUTAJAD (aiarühm; 6-7a lapsed) PÄEVAKAVA

07.00-08.45*              LASTE VASTUVÕTT, VABA TEGEVUS, MÄNG

08.45 – 09.15              HOMMIKUSÖÖK

09.30 – 12.30              HOMMIKURING, LÕIMITUD MÄNGULISED ÕPPETEGEVUSED/ TOAS JA ÕUES

12.45 – 13.15              LÕUNASÖÖK

13.15-  13:45              VAIKSED TEGEVUSED-MÄNGUD, ETTEVALMISTUS PUHKEAJAKS

13.45 – 14.45              PUHKEAEG

14.45 – 15.30              VIRGUMINE, RIIETUMINE, VABA TEGEVUS, MÄNG

15.45 – 16.15              ÕHTUOODE

16.15 – 19.00*            ÕHTUSED TEGEVUSED LASTEGA, MÄNG, HUVITEGEVUS, ÕUESVIIBIMINE (sõltuvalt ilmastikuoludest), LASTE KOJUMINEK

 **************************************************************************

Koolieelse lasteasutuse seadus (väljavõte)

§ 18 Vanemate õigused ja kohustused

 (1) Vanematel on õigus:
 1) tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides;
 2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
 3) tutvuda lasteasutuse õppe- ja päevakavaga;
 4) saada teavet lasteasutuse töökorralduse kohta.

Viimati muudetud 21.09.2021