Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

2022/2023 õa päevakavad

Rühmade 2022/2023 õppeaasta päevakavad kinnitatud direktori 31.08.2022 KK nr 1-2/5

NB: Hommikuti 
kella 7:00-08:00 ja õhtuti kella 17.45-19:00 on lapsed LEPATRIINUD rühmaruumis olevas valverühmas.

KAISUKARUD (sõimerühm; kuni 3 aastased k.a)  PÄEVAKAVA

07.00-08.45*  LASTE VASTUVÕTT, VABA TEGEVUS, MÄNG
08.45 – 09.15  HOMMIKUSÖÖK
09.30 – 12.00  HOMMIKURING, LÕIMITUD MÄNGULISED ÕPPETEGEVUSED/ TOAS JA ÕUES, ÕUESVIIBIMINE
12.15-12:45        LÕUNASÖÖK

12.45-  13.15      ETTEVALMISTUSED PUHKEAJAKS
13.15 – 15.00     PUHKEAEG
15.00 – 15.30    VIRGUMINE, RIIETUMINE, VABA TEGEVUS, MÄNG
15.45 – 16.15      ÕHTUOODE
16.15 – 19.00*    ÕHTUSED TEGEVUSED LASTEGA, MÄNG, ÕUESVIIBIMINE (sõltuvalt ilmastikuoludest), LASTE KOJUMINEK

LEPATRIINUD  & MÕMMIKUD (liitrühma) PÄEVAKAVA

07.00-08.45*               LASTE VASTUVÕTT, INDIVIDUAALNE TÖÖ, MÄNG
08.45 –09.15               HOMMIKUSÖÖK
09.30 – 12.15             HOMMIKURING, LÕIMITUD MÄNGULISED ÕPPETEGEVUSED/ TOAS JA ÕUES, ÕUESVIIBIMINE
12.30 – 13.00             LÕUNASÖÖK
13:00-  13.30              ETTEVALMISTUSED PUHKEAJAKS, VAIKSED TEGEVUSED-MÄNGUD
13.30 – 15.00             PUHKEAEG
15.00 – 15.30              VIRGUMINE, RIIETUMINE, VABA TEGEVUS, MÄNG
15.45 – 16.15             ÕHTUOODE
16.15 – 19.00*           ÕHTUSED TEGEVUSED LASTEGA, MÄNG, ÕUESVIIBIMINE (sõltuvalt ilmastikuoludest), LASTE KOJUMINEK

NAKSITRALLID & SIPSIKUD (aiarühm, 3-6a) PÄEVAKAVA

07:00-08:45*               LASTE VASTUVÕTT, VABA TEGEVUS, MÄNG
08.45 - 09.15               HOMMIKUSÖÖK
09.30 – 12.30             HOMMIKURING, LÕIMITUD MÄNGULISED ÕPPETEGEVUSED/ TOAS JA ÕUES, ÕUESVIIBIMINE
12.45 – 13.15              LÕUNASÖÖK
13.15 – 13.45             VAIKSED TEGEVUSED-MÄNGUD, ETTEVALMISTUSED PUHKEAJAKS
13.45-15.00                PUHKEAEG
15.00 – 15.30             VIRGUMINE, RIIETUMINE, VABA TEGEVUS, MÄNG
15:45 – 16.15             ÕHTUOODE
16.15 – 19.00*           ÕHTUSED TEGEVUSED LASTEGA, MÄNG, HUVITEGEVUS, ÕUESVIIBIMINE (sõltuvalt ilmastikuoludest), LASTE KOJUMINEK

LEIUTAJAD (aiarühm; 6-7a lapsed) PÄEVAKAVA

07.00-08.45*               LASTE VASTUVÕTT, VABA TEGEVUS, MÄNG
08.45 – 09.15              HOMMIKUSÖÖK
09.30 – 12.30             HOMMIKURING, LÕIMITUD MÄNGULISED ÕPPETEGEVUSED/ TOAS JA ÕUES, ÕUESVIIBIMINE
12.45 – 13.15             LÕUNASÖÖK
13.15-  13.55              LÕIMITUD MÄNGULISED ÕPPETEGEVUSED/ VAIKSED TEGEVUSED-MÄNGUD, ETTEVALMISTUS PUHKEAJAKS
14:00 – 14.45             PUHKEAEG
14.45 – 15.30              VIRGUMINE, RIIETUMINE, VABA TEGEVUS, MÄNG
15.45 – 16.15             ÕHTUOODE
16.15 – 19.00*           ÕHTUSED TEGEVUSED LASTEGA, MÄNG, HUVITEGEVUS, ÕUESVIIBIMINE (sõltuvalt ilmastikuoludest), LASTE KOJUMINEK
 

 **************************************************************************

Koolieelse lasteasutuse seadus (väljavõte)

§ 18 Vanemate õigused ja kohustused

 

 (1) Vanematel on õigus:

 

 1) tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides;

 

 2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;

 

 3) tutvuda lasteasutuse õppe- ja päevakavaga;

 

 4) saada teavet lasteasutuse töökorralduse kohta.

 

Viimati muudetud 31.08.2022