Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

2023/2024 õppeaasta põhieesmärk

2023/2024 õppeaasta põhieesmärk

Lasteaias läbiviidud mängulises õppe- ja kasvatustöös on rakendunud projekt-, õuesõpe ning väärtuskasvatus.

 

2023/2024 õppeaasta eesmärgid:

ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ

Eesmärk: Lastel on innustav ja toetav õpikeskkond

Tegevused õppeaasta eesmärgi täitmiseks:

*Laste teadlikum suunamine üksteise kogemusest õppima ehk lapsed jagavad aruteluringis oma teadmisi ja kogemusi ehk „Lapselt-lapsele!“

*Laste päeva disainimine, võimaldades päeval lühendatud vaikset puhkeaega

* Läbiviiakse laste rahulolu küsimustikku ning toimuvad Laste Nõukogu kohtumised

*Kiusamisest vaba lasteaia programmi rakendamine kõikides rühmades ning nähtavaks toomine ("rääkivad seinad")

*ROHELISE kooli projekti tegevuste kajastamine nädalaplaanides (nt õuesõppe kajastamine ja rakendamine). Osalemine keskkonnaprogrammides (KIK, Räpina Aianduskool)

*Õppekava arendustöö (projektõpe, kaasav haridus)

 

KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA

Eesmärgid: Kogukonnaga on arendatud koostööprojekte (õpiringid, maailmakohvik, ühisüritused)
 

Tegevused õppeaasta eesmärkide täitmiseks:

*Lapsevanemad on kaasatud lasteaia argiellu ja loodud uusi koostöövõimalusi (õpiringid, maailmakohvikud, avatud tegevused, koolitused, praktilised õpitoad)

*Lapsevanematele õpiringid ÕPETAJALT LAPSEVANEMALE ja LAPSEVANEMALT ÕPETAJANI

*Koostööprojektid huvigruppidega laste tervise edendamisel ja õppe- kasvatustöö rikastamiseks (muuseumid, teatrid, liiklus- ja TEL-lasteaedade võrgustik)

*Avatud õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimine lastevanematele (Lahtiste uste nädal); kevadel lapsevanema rahulolu; Kiusamisest Vaba Lasteaed koosolekud lapsevanematele

*Erinevate koostöövormide arendamine teiste lasteaedadega (ümarlaudade korraldamine kogemuste vahetamiseks ja õpetamismetoodikate rikastamiseks; projektid, kontserdid, lavastused, spordipäevad jne)

*Erinevate koostöövormide arendamine piirkonna koolidega (projektid, kontserdid, lavastused, spordipäevad, …)

*Erinevate projektivõimaluste leidmine organisatsiooni arengu toetamiseks

*Lasteaia tegemiste kajastamine (nt lasteaia kodulehe, FB lehe, konverentsidel osalemiste, uudisnupukeste kirjutamise kaudu)

 


"Kui mängin toas ja õues ma, siis ümbrust uurin, avastan ja kõike seda armastan!" (meie lasteaia MOTO)

Viimati muudetud 21.02.2024