Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Eripedagoog

Meie meeskonnas töötab eripedagoog Heidi Kärdi.

Eripedagoogi põhitegevus on koostöös rühma meeskonna ning muusika- ja liikumisõpetajaga lapse arengu- ja õpioskuste taseme kindlaks tegemine ja tema arengut mõjutavate tegurite ning õpivajaduste välja selgitamine; õpetajate juhendamine ja nõustamine lapse õppe planeerimisel ja läbiviimisel; individuaaltundide ettevalmistamine ja läbiviimine; lapsevanemate nõustamine.

 

 

Eripedagoogi peamisteks töö osadeks eelkooliealiste lastega on:

  • Lapse erivajaduste märkamine, õpetaja juhendamine nendega toimetulekul;
  • Rühma õppetegevuse vaatlus; vajadusel osalusvaatlus, eripedagoog aitab õpetajal keerulisi situatsioone lahendada ja nende kordumist vältida;

  • Erivajadustega lapse psüühiliste protsesside (aisting, taju, mälu, mõtlemine, emotsioonid, tähelepanu), kõne, käitumise, õpioskuste jm uurimine, hindamine ja kirjeldamine;
  • Turvalise, tervisliku ja õppimist toetava, motiveeriva ja erivajadusi arvestava vaimse ja füüsilise õpikeskkonna kujundamine;
  • Eelkooliealise lapse nõustamine ja toetamine isiklike eesmärkide seadmisel ning saavutamisel;
  • Kevadel laste kooliküpsuse hindamine. Koolieelikud, kes ei ole veel kooliküpsed, eripedagoogiline arendamine;
  • Vajadusel rühmaõpetajate toetamine arenguvestlusel;
  • Õpetajate ning lapsevanemate nõustamine;
  • Juhtkonna toetamine võrgustikutöös (Rajaleidja, lastekaitse).

 Eripedagoog Heidi Kärdi töötab esmaspäevast-neljapäevani. Nõustamine toimub ainult kolmapäeviti 14:15-18:00. Erandkorras on võimalik kokkuleppida ka muu aeg vestluseks.

Nõustamisele palun eelregistreerida heidi.kardi@gmail.com

Viimati muudetud 01.12.2022