Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Hoolekogu otsused

Hoolekogu otsused

Hoolekogu e- koosolek 02.10.2024 nr 1-3/1 OTSUSTATI:
 1. Protokollijaks valida Toini Peips
 2. Kooskõlastada praeguse toitlustusteenuse osutaja Baltic Restaurants Estonia AS uued toidupäeva hinnad tagasiulatuvalt alates 01.01.2024 mis on:  
 • Sõimerühma toidupäevamaksumus lapse kohta 3,25 eurot päevas, millest 3,23 tasub vanem (toidukulu) ja 0,02 eurot tasub lasteaed (teenuse maksumus);
 • Aiarühma (liitrühmad, 3-6a ning 6-7a laste rühmad) toidupäevamaksumus lapse (3-7a) kohta 4,13 eurot päevas, millest 4,11 tasub vanem (toidukulu) ja 0,02 eurot tasub lasteaed (teenuse maksumus).
Hoolekogu koosolek 30.10.2023 nr 1-3/17 OTSUSTATI:
1. 2023/2024 õa Hoolekogu esinaine Toini Peips;
2.Kõikide hoolekogu liikmete nimed ja meiliaadressid lähevad lasteaia kodulehele avalikult üles, telefoninumber LA kodulehele vaid Hoolekogu esinaise oma, samas iga rühma stendidele läheb üles kogu hoolekogu liikmete info (nimed, numbrid ja meiliaadressid).

3. Kooskõlastada Pelguranna lasteaia 2023/2024 õa tegevuskava.
4. Kooskõlastada 2024-2026a Pelguranna LA arengukava.
5.
Pelguranna lasteaia heategevuslik jõululaat toimub Hoolekogu eestvedamisel koostöös Pelguranna lasteaiaga (lasteaiapoolsed vastutajad õpetajate esindaja Annika Kuldsaar ja Mõmmikud rühma õpetaja Liina Jõeste) neljapäeval, 14.12 algusega kell 16:30.
 
Hoolekogu e- koosolek 03.07.2023 nr 1-3/7 OTSUSTATI:
 1. Protokollijaks valida Annika Kuldsaar
 2. Kooskõlastada alates 01.08.2023 toitlustusteenuse osutaja Baltic Restaurants Estonia AS uued toidupäeva hinnad alljärgnevalt:
 • Sõimerühma toidupäevamaksumus lapse kohta 3,20 eurot päevas, millest 3,18 tasub vanem (toidukulu) ja 0,02 eurot tasub lasteaed (teenuse maksumus)
 • Aiarühma toidupäevamaksumus lapse kohta (3-7a) kohta 4,06 eurot päevas, millest 4,04 tasub vanem (toidukulu) ja 0,02 eurot tasub lasteaed (teenuse maksumus)
3. Aia- ja liitrühmades olevad lapsed maksavad toidupäeva maksumuse eest aiarühma toidupäeva hinda
 
Hoolekogu koosolek 26.04.2023 nr 1-3/5 OTSUSTATI:
1) Hoolekogu liikmed on poolt, et 2023/2024 õppeaastal muutub KAISUKARUD rühm liitrühmaks.
2) Pelguranna LA Hoolekogu kinnitab laste arvu suurendamise 2023/2024 õppeaastal ühehäälselt: aiarühmades (SIPSIKUD, NAKSITRALLID, LEIUTAJAD) nelja lapse võrra ja liitrühmades (KAISUKARUD, MÕMMIKUD, LEPATRIINUD) 2 lapse võrra.
3) Hoolekogu liikmed on poolt, et 2023/2024 õppeaastal moodustatakse 1 koolieelikute rühm, 3 liitrühma ja 2 lasteaiarühma (vanusega 3-6a).
4) Vajadusel augustikuus uus koosolek Laste arvude kinnitamisest rühmades 2023/2024 õppeaastaks.
5) Direktor Reelika teeb Hoolekoguga koostööd – kaasates ka lapsevanemaid arengukava loomisesse.

6) Logokonkurss - Logo idee ja temaatika jääb vabaks, raamidest välja.
 

Hoolekogu koosolek 27.02.2023 nr 1-3/4

OTSUSTATI:
1) Hoolekogu kinnitas 27.02.2023 päevakorra ühehäälselt.
2) Hoolekogu on tutvunud lasteaia 2022.aasta eelarve täitmisega
3) Hoolekogu on tutvunud Pelguranna Lasteaia 2023. aasta eelarvega
4) Kooskõlastada Pelguranna Lasteaia Sisehindamise aruanne (2019/2020-2021/2022 õppeaasta). E-kirja teel andis kooskõlastuse Kaia Kask (koosolekul osaleda ei saanud kohapeal).
5) Õpiringid lapsevanematele (vanemate ootuste väljaselgitamine ja seejärel edasiste tegevuste kavandamine)

Hoolekogu e- koosolek 20.01.2023 nr 1-3/1 OTSUSTATI:
 1. Protokollijaks valida Toini Peips
 2. Kooskõlastada praeguse toitlustusteenuse osutaja Baltic Restaurants Estonia AS uued toidupäeva hinnad tagasiulatuvalt alates 01.01.2023 mis on:                   
 • sõimerühmaealise lapse kohta 2,70 eurot päevas, millest 2,68 tasub vanem (toidukulu) ja 0,02 eurot tasub lasteaed (teenuse maksumus)
 • aiarühmaealise lapse (3-5a, noorem vanuserühm) kohta 3,00 eurot päevas, millest 2,98 tasub vanem (toidukulu) ja 0,02 eurot tasub lasteaed (teenuse maksumus)
 • aiarühmaealise lapse (5-6a, keskmine vanuserühm) kohta 3,00 eurot päevas, millest 2,98 tasub vanem (toidukulu) ja 0,02 eurot tasub lasteaed (teenuse maksumus)
 • aiarühmaealise lapse (6-7a, vanem vanuserühm) kohta 3,00 eurot päevas, millest 2,98 tasub vanem (toidukulu) ja 0,02 eurot tasub lasteaed (teenuse maksumus)

Hoolekogu koosolek 27.10.2022 nr 1-3/14

OTSUSTATI:
1) 2022/2023 õa Hoolekogu esinaine Toini Peips; asendusesinaine Margarita Ogneva.
Poolt 8 liiget; vastu 0 liiget; erapooletuid 0 liiget.

2) Kõikide hoolekogu liikmete nimed ja meiliaadressid lähevad lasteaia kodulehele avalikult üles, telefoninumbreid ei panda, samas iga rühma stendidele läheb üles kogu hoolekogu liikmete info (nimed, numbrid ja meiliaadressid).

3) Kooskõlastada Pelguranna lasteaia 2022/2023 õa tegevuskava.


4) Kooskõlastada 2023a Pelguranna LA tegevuskava (LA 2017-2022 arengukava vaheaasta tegevuskava).

5) Põhiinfokanal kriisiolukorras on jätkuvalt ELIIS keskkond.

6) Hoolekogu esindajad jagavad oma rühma vanemate listides infot seoses hetkel lasteaias käivate laste õdede-vendadega, kes on lasteaia järjekorras ootenimekirjas ehk vanemad võiksid isiklikult anda direktorile teada, et nemad saaksid nö sidumise alusel eelisjärjekorras lasteaia koha.

 
 

Hoolekogu e-koosolek 19.04.2022 nr 1-3/1

OTSUSTATI:
1. Hoolekogu kinnitas 19.04.2022 päevakorra ühehäälselt.

2. Hoolekogu on tutvunud lasteaia 2021. aasta eelarve täitmisega.

3. Hoolekogu on tutvunud Pelguranna Lasteaia 2022. aasta eelarvega.

3. Lapsevanematest hoolekogu liikmed saadavad omalt poolt info lasteaia kollektiivpuhkusest ja avalduse tegemise vajalikkusest enda rühma lastevanemate listi edasi.

4. Pelguranna LA HOOLEKOGU kinnitab laste arvu suurendamise 2022/2023 õppeaastal sõimerühmas (KAISUKARUD) kahe lapse võrra, lasteaiarühmades (SIPSIKUD, NAKSITRALLID, LEIUTAJAD) nelja lapse võrra ja liitrühmades (MÕMMIKUD, LEPATRIINUD) 2 lapse võrra.

5. Lasteaia juhtkond tegeleb toitlustuse teemal tõstatatud küsimusega koostöös õpetajate ja õpetaja abidega edasi.

Hoolekogu e-koosolek 04.10.2021 nr 2-6/3

OTSUSTATI:

1.1 Hoolekogu esinaine 2021/2022 õa: Kristina Lehtmets (poolt 5 häält, vastu 0 häält)

1.2 Hoolekogu ase-esinaine 2021/2022 õa: Toini Peips (poolt 5 häält, vastu 0 häält)

2.1 Kooskõlastatud ühehäälselt 2021/2022 LA õa tegevuskava (poolt 6 häält, vastu 0 häält).

3.1 Kooskõlastatud ühehäälselt Pelguranna Lasteaia COVID-19 tõkestamise plaan 01.10.2021 (poolt 6 häält, vastu 0 häält)

Hoolekogu e-koosolek 06-07.07.2021 nr 2-6/2

OTSUSTATI:

1) Pelguranna LA HOOLEKOGU kinnitab laste arvu suurendamise 2021/2022 õppeaastal sõimerühmas (KAISUKARUD) kahe lapse võrra, lasteaiarühmades (SIPSIKUD, NAKSITRALLID, LEIUTAJAD) nelja lapse võrra ja liitrühmades (MÕMMIKUD, LEPATRIINUD) 2 lapse võrra.

Hoolekogu e-koosolek 16.03.2021 nr 2-6/1

1) Hoolekogu kinnitas 16.03.2021 päevakorra ühehäälselt.

2) Hoolekogu on tutvunud lasteaia 2020. aasta eelarve täitmisega.

3) Hoolekogu on 2021 aasta eelarvega tutvunud ning arvamust avaldanud.

4) Pelguranna lasteaia Hoolekogu kooskõlastab Pelguranna lasteaia õppekava arendustöö 2020/2021 õppeaastal.

5) Kinnitada Pelguranna Lasteaia Kodukord (kõik poolt). Direktor lisab Pelguranna Lasteaia uue Kodukorra lasteaia kodulehele.

Hoolekogu e-koosolek 10.12.2020 nr 2-6/7

1) Lapsevanemad on direktori käskkirja alusel vabastatud kohatasu maksmisest rühma sulgemise perioodil nakkushaiguse epideemilise leviku tõttu.

2) Pühade töökorralduse infot jõuluperioodil jagatakse vanematele ELIIS keskkonnas.

3) PÄKAPIKULA jõuluhommiku üritus 16.12 kell 10:30 ainult nende 3 rühmaga, kes hetkel lasteaias kohal on.

4) Rohelise kooli tegemisi kajastatakse lasteaia kodulehel ja Lasteaia Rohelise Kooli Facebooki lehel.

Hoolekogu e-koosolek 29.09.2020 nr 2-6/6

1) 2020/2021 õa Hoolekogu esimees Priit Künnapuu; asendusesinaine Anni Madisson
Poolt 7 liiget; vastu 0 liiget; erapooletuid 0 liiget

2) Lasteaia kodulehel lähevad üles Hoolekogu liikmete nimed ja meiliaadress (v.a Anni Madisson e-post).

3) Kooskõlastada Pelguranna LA 2020/2021 õppeaasta tegevuskava.

Hoolekogu e-koosolek 31.08.2020 nr 2-6/5

1) Pelguranna lasteaia Hoolekogu kooskõlastab  Pelguranna lasteaia õppekava arendustöö 2019/2020 õppeaastal (valdkond Robootika ainekava).

Hoolekogu e-koosolek 27.juuli 2020 nr 2-6/4

1) Kooskõlastada 1 lapse kohatasust vabastamine 80 % ulatuses alates 01.07.2020-31.08.2020. Kooskõlastused lisatud lisadena. 

Hoolekogu 09.juuli 2020 nr 2-6/3

1) Kinnitada alates 01.08.2020 Pelguranna lasteaia toitlusteenuse lepingust tulenevalt maksumuse alusel lapse päevase toiduraha alljärgnevalt:

*Sõimerühma lapse (kuni 3a. k.a) toiduraha päevamaksumus on 1,90€
*3-5a (noorem vanuserühm)
toiduraha päevamaksumus on 2,02€
*5-6a (keskmine vanuserühm)
toiduraha päevamaksumus on 2,14€
*6-7a (vanem vanuserühm)
toiduraha päevamaksumus on 2,22€

 2) Liit- ja sõimerühmas olevad sõimeealised (1,6-3a k.a) lapsed maksavad õppeaasta eest sõimelapse toidupäeva hinda (õppeaasta on 01.09-31.08).

3) Toidupäeva maksumus nooremas, keskmises ja vanemas vanuserühmas arvestatakse õppeaasta järgi (õppeaasta on 01.09-31.08) - vanuserühma muutudes õppeaasta keskel lapse toidupäeva maksumus ei muutu.

4) Lapse toidupäeva maksumuse aluseks on lapse vanus 01.10 käesoleva aasta seisuga (iga sügis vaatab lasteaia juhtkond lapse vanuse üle ja vajadusel muudab andmekogus toidupäeva maksumuse vastavalt lapse vanusele).

Hoolekogu 26.mai 2020 nr 2-6/2

1) Hankekomisjonis HOOLEKOGU esindajana: Elyne Aaviksoo (LEPATRIINUD rühma esindaja)

2) Pelguranna LA Hoolekogu kinnitab laste arvu suurendamise 2020/2021 õppeaastal sõimerühmas (KAISUKARUD) kahe lapse võrra, lasteaiarühmades (SIPSIKUD, NAKSITRALLID, LEIUTAJAD) nelja lapse võrra ja liitrühmades (MÕMMIKUD, LEPATRIINUD) 2 lapse võrra.

3) Hoolekogu liikmed on poolt, et 2020/2021 õ-a moodustatakse 1 koolieelikute rühm, 1 sõimerühm, 2 liitrühma ja 2 lasteaiarühma (vanusega 3-6a).

4) Vajadusel augustikuus uus koosolek Laste arvude kinnitamisest rühmades 2020/2021 õppeaastal

Hoolekogu 17.veebruar 2020 nr 2-6/1

1) Hoolekogu kinnitas 17.02.2020 päevakorra ühehäälselt.

2) Hoolekogu on tutvunud lasteaia 2019. aasta eelarve täitmisega.

3) Hoolekogu on 2020 aasta eelarvega tutvunud ning arvamust avaldanud.

4) Kooskõlastada 1 lapse kohatasust vabastamine 80 % ulatuses alates 01.03.2020-31.08.2020.)

5) Pelguranna LA Hoolekogu kooskõlastab Pelguranna LA sisehindamise aruande 2016-2019 õa.

6) Juhtkond pöördub Linna Transpordiameti poole, et tekkinud olukord Pelguranna Lasteaia liikluskorralduse osas ohutumaks ja turvalisemaks muuta.

Päevakajalised küsimused

 • Suvel lasteaed avatud- 2020.aasta suvel on lasteaed avatud. Rühmade töökorralduse info lisatakse LA kodulehele ja ELIISi.
 • Personali puhkused- rühma meeskond jagab infot oma suvepuhkuste kohta

Hoolekogu e-koosolekul 23.detsember 2019 nr 2-6/9

1)      2019/2020 õa Hoolekogu esimeheks valida Priit Künnapuu (MÕMMIKUD rühma esindaja).

Hoolekogu e-koosolekul 20.november 2019 nr 2-6/8

 

1)      Kooskõlastada 2 lapse kohatasust vabastamine 80 % ulatuses alates 11.11.2019-31.12.2019. Kooskõlastused lisatud lisadena (7 kooskõlastust; 1 Hoolekogu liige ei reageerinud kirjale).

Hoolekogu e-koosolekul 23.oktoober 2019 nr 2-6/7

 

1)      Kooskõlastada 1 lapse kohatasust vabastamine 80 % ulatuses alates 01.10.2019-31.08.2020. Kooskõlastused lisatud lisadena (6 kooskõlastust; 1 liige puhkusel ja allkirja õigus puudub; 1 Hoolekogu liige ei reageerinud kirjale).  

Hoolekogu e-koosolekul 21.oktoober 2019 nr 2-6/6

 

1)      Kooskõlastada 1 lapse kohatasust vabastamine 80 % ulatuses alates 01.10.2019-31.08.2020. Kooskõlastused lisatud lisadena (6 kooskõlastust; 1 liige puhkusel ja allkirja õigus puudub; 1 Hoolekogu liige ei reageerinud kirjale).  

Hoolekogu koosolekul 30.septembril 2019 nr 2-6/5

 

1) 2019/2020 õa Hoolekogu esinaine Kristina Lehtmets (NAKSITRALLID rühma esindaja). Poolt 4 liiget; vastu 0 liiget; erapooletuid 0 liiget

2) Kooskõlastada Pelguranna LA  2019/2020 õppeaasta tegevuskava.

3) Kooskõlastada 8 lapse kohatasust vabastamine 80 % ulatuses alates 01.09.2019-31.08.2020.
Poolt 8 liiget; vastu 0 liiget; erapooletuid 0 liiget

Hoolekogu e-koosolekul 12.juuli 2019 nr 2-6/4

 

Pelguranna lasteaia Hoolekogu kooskõlastab 3 dokumenti:

1)      Pelguranna LA arengukava tegevuskava aastateks 2020-2022

2)      Pelguranna lasteaia õppekava arendustöö 2018/2019 õppeaastal.

3)      Pelguranna LA töötasujuhendi

Hoolekogu e-koosolekul 07.mai 2019 nr 2-6/3

1)      Kooskõlastada 1 lapse  kohatasust vabastamine 80 % ulatuses alates 01.05.2019-31.08.2019

Hoolekogu e-koosolekul 30.aprillil 2019 nr 2-6/2

1) Pelguranna LA Hoolekogu kinnitab laste arvu suurendamise 2019/2020 õppeaastal sõimerühmas (Kaisukarud) kahe lapse võrra, lasteaiarühmades (Sipsikud, Naksitrallid, Leiutajad) nelja lapse võrra ja liitrühmades (Mõmmikud, Lepatriinud) 2 lapse võrra.

2) Hoolekogu liikmed on poolt, et 2019/2020 õ-a moodustatakse 1 koolieelikute rühm, 1 sõimerühm, 2 liitrühma ja 2 lasteaiarühma (vanusega 3-6a).

3) Vajadusel augustikuus uus koosolek Laste arvude kinnitamisest rühmades 2019/2020 õppeaastaks.

Hoolekogu koosolekul 07.veebruaril 2019 nr 2-6/1

1) Hoolekogu on tutvunud lasteaia 2018 aasta eelarve täitmisega.

2) Hoolekogu on 2019 aasta eelarvega tutvunud ning arvamust avaldanud.

3) SUVI 2019 - lasteaed on avatud kogu suve. Küsitlusi sel aastal lastevanemate hulgas läbi ei viida, suvine töökorraldus on kavandatud SUVI 2018 reaalsele kohalkäimiste arvulistele tulemustele.  

Hoolekogu koosolekul 06.detsembril 2018 nr 2-6/7

 

1)      Hoolekogu on tutvunud lasteaia 2018 aasta eelarve täitmisega.

2)      Hoolekogu järgmine koosolek toimub veebruarikuus!

Hoolekogu koosolekul 01.november 2018 nr 2-6/6

 

1)      Kooskõlastada 1 lapse kohatasust vabastamine 80 % ulatuses alates 01.11.2018-31.08.2019.

2)      Hoolekogu järgmine koosolek toimub novembrikuus!

Hoolekogu koosolekul 22.oktoober 2018 nr 2-6/5

 

1)      Kooskõlastada 1 lapse kohatasust vabastamine 80 % ulatuses alates 01.10.2018-31.08.2019.

Hoolekogu järgmine koosolek toimub novembrikuus!

Hoolekogu koosolekul 27.september 2018 nr 2-6/4

1)      2018/2019 õa Hoolekogu esinaine Anneli Nienhaus (Leiutajad rühma esindaja).

2)      Kinnitada Pelguranna Lasteaia Kodukord tingimusel, et lisatakse punkti 4 nõue värav sulgeda (kõik poolt). Direktor lisab Pelguranna Lasteaia uue Kodukorra lasteaia kodulehele hiljemalt 2.oktoobriks

3)       Kooskõlastada 5 lapse kohatasust vabastamine 80 % ulatuses alates 01.09.2018-31.08.2019.

Hoolekogu järgmine koosolek toimub novembrikuus!

Hoolekogu koosolekul 16.august 2018 nr 2-6/3

 

1)      Pelguranna lasteaia Hoolekogu kooskõlastab Pelguranna lasteaia õppekava arendustöö 2017/2018 õppeaastal.

Hoolekogu koosolekul 22.märts 2018 nr 2-6/2

1)      Kooskõlastada 2 lapse kohatasust vabastamine 80 % ulatuses alates 01.03.2018-31.08.2018.

2)      Pelguranna LA Hoolekogu kinnitab laste arvu suurendamise 2018/2019 õppeaastal sõimerühmas (Kaisukarud) kahe lapse võrra, lasteaiarühmades (Sipsikud, Naksitrallid, Leiutajad) nelja lapse võrra ja liitrühmades (Mõmmikud, Siilikesed) 2 lapse võrra.( 6 poolt, 0 vastu, 0 erapooletuid).

3)      lasteaed on alustanud liitumist TEL-lasteaedade võrgustikuga. Hoolekogust kaasatakse tervisemeeskonda Leiutajad rühma lapsevanem Heili Lepp.

Hoolekogu koosolekul 05.veebruar 2018 nr 2-6/1

 

1)      Hoolekogu on tutvunud lasteaia 2017 aasta eelarve täitmisega

2)      Hoolekogu on eelarve projektiga 2018 tutvunud ning arvamust avaldanud.

Hoolekogu koosolekul 06.november 2017 nr 2-6/10

 

1)      Pelguranna Lasteaia Hoolekogu on abiks lapsevanemate leidmisega ühiskoolituse ajaks.

Hoolekogu koosolekul 25.oktoober 2017 nr 2-6/9

 

1)      Pelguranna Lasteaia Hoolekogu kinnitab mänguväljaku „Tasakaalurada suurematele lastele“ valiku Pelguranna Lasteaias.

Hoolekogu koosolekul 27. september 2017 nr 2-6/8

 

1)      2017/2018 õa Hoolekogu esinaine Anneli Nienhaus (Mõmmikud rühma esindaja).

2)      Kinnitada Pelguranna Lasteaia Kodukord (kõik poolt). Direktor lisab Pelguranna Lasteaia uue Kodukorra lasteaia kodulehele.

3)      Hoolekogu on vaadanud kaarti ning soovitab tasakaalurada (suurematele lastele) ning mängulinnakut väiksematele.

4)      Direktor ning hoolekogu esindaja koostavad lastevanematele saatmiseks kirja ja edastavad selle teistele hoolekogu liikmetele. See tuleks kiirelt edastada lastevanematele, sest tähtaeg küsitlusele on 6. oktoober. Meeldetuletus küsitluse täitmiseks!

5)      Neljapäeval, 28.09 saadab Hoolekogu küsitluse lingi oma rühma lapsevanemate listi, et vanemad saaksid täita küsitluse.

6)      Kooskõlastada 7 lapse kohatasust vabastamine 80 % ulatuses alates 01.09.2017-31.08.2018.

7)      15. novembriks koguda kokkulepitud raha Jõuluvana osas.

 

 

 

 

Viimati muudetud 03.01.2024