Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Keskkonnahariduslikud programmid

Meie lasteaed on mitmeid aastaid kirjutanud projekte SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele,  et  mitmekesistada igapäevast õppekasvatusprotsessi ning selle kaudu populariseerida kogemusõpet. Tegevused võimaldavad ning toetavad õppekava valdkonna "Mina ja keskkond" eesmärkide saavutamist ning lõimimist teiste ainevaldkondadega. Iga projektiga lisandub juurde uusi õues- ja avastusõppe meetodeid ning võimalusi, otsime juurde uusi koostööpartnereid.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnateadlikkuse programmi projektid:

  • 2019/2020 õa projekt „Õuesõppe programm 2019/2020
  • 2016/2017 õa projekt "Pelguranna Lasteaia Merekultuuriaasta mereharidusprojekt keskkonnateadlikkuse suurendamiseks

 

Viimati muudetud 14.10.2019