Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Kohatasu ja toiduraha

I LASTEAIA OSALUSTASU

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

Tallinnas on kohatasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast, ujulaga lasteasutustes, kus on lapsele tagatud ujumisõppe võimalus, on see 13,4%.

Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste kohatasu ühe lapse kohta on 88,45 eurot kuus (ujulaga koolieelses lasteasutuses 97,15 eurot kuus).

Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste kohatasu Tallinna linna elanikele ühe lapse kohta on 71,25 eurot kuus (ujulaga koolieelses lasteasutuses 78,26 eurot kuus).

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 22.12.2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr*Arvest veel...
• Arve esitatakse järgneva kuu alguses eelnenud kalendrikuu eest;
• Lapsevanem saab arve e-posti aadressile;
• Arve tasutakse igakuiselt ettenähtud tähtajaks;
• Tasumisele kuuluvat summat omavoliliselt muuta ei tohi!
• Küsimuste korral pöörduge lasteaia direktori Reelika Täht poole.

II Toidukulu katmine munitsipaallasteaias piirmäära ulatuses

Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2017 määruse nr 17 Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord § 3 lg 2 alusel.

§ 1. Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 2,70 eurot ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 3,00 eurot päevas.
§ 2. Tallinna Linnavalitsuse 20. septembri 2017 määrus nr 29 Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine tunnistatakse kehtetuks.
§ 3. Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2023.

Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 2,70 eurot (koos käibemaksuga) ja lasteaiarühmalise lapse toidukulu katmise piirmäär on 3,00 eurot (koos käibemaksuga) päevas.

Lapse toidukulu päevamaksumus on lasteasutuse hoolekogu otsustatud ja direktori kinnitatud toidukulu maksumus, mis sisaldab hommiku- ja lõunasöögi ning õhtuoote maksumust. Lapse toidukulu päevamaksumus

Pelguranna Lasteaias toidupäeva hind alates 01.08.2023

*Sõimerühma lapse (kuni 3a. k.a) toiduraha päevamaksumus on 3,20 eurot päevas, millest 3,18 tasub vanem (toidukulu) ja 0,02 eurot tasub lasteaed (teenuse maksumus)

*Aiarühma toidupäevamaksumus lapse kohta (liitrühmad, 3-6a ning 6-7a laste rühmad) kohta 4,06 eurot päevas, millest 4,04 tasub vanem (toidukulu) ja 0,02 eurot tasub lasteaed (teenuse maksumus)
 

.... Igas vanusegrupis 0,02 tasub lasteaed (teenuse maksumus).

Pelguranna Lasteaias pakub toitlustamisteenust  BALTIC RESTAURANTS ESTONIA AS.

Kui lasteasutuse direktori kinnitatud toidukulu päevamaksumus on linnavalitsuse kehtestatud piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul.

Toidukulu katmiseks linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses vanemad avaldust esitama ei pea.
 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud 01.08.2023