Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Kohatasu ja toiduraha

I LASTEAIA OSALUSTASU

* Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ § 2 ja Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2019 määruse nr 115 „Töötasu alammäära kehtestamine“ alusel kinnitada alates 01. jaanuarist 2020 koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks ühe lapse kohta 71,25 eurot kuus.

Arvest veel...
• Arve esitatakse järgneva kuu alguses eelnenud kalendrikuu eest;
• Lapsevanem saab arve e-posti aadressile;
• Arve tasutakse igakuiselt ettenähtud tähtajaks;
• Tasumisele kuuluvat summat omavoliliselt muuta ei tohi!
• Küsimuste korral pöörduge lasteaia direktori Reelika Täht poole.

II Toidukulu katmine munitsipaallasteaias piirmäära ulatuses

Alates 1. septembrist 2017 kehtestati Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2017 määrusega nr 17 Tallinna linna koolieelsetes munitsipaallasteasutustes käivate laste toidukulu katmise tingimused ja kord ning Tallinna Linnavalitsuse 20. septembri 2017 määrusega nr 29 Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine.

Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 1,80 eurot (koos käibemaksuga) ja lasteaiarühmalise lapse toidukulu katmise piirmäär on 2,00 eurot (koos käibemaksuga) päevas.

Lapse toidukulu päevamaksumus on lasteasutuse hoolekogu otsustatud ja direktori kinnitatud toidukulu maksumus, mis sisaldab hommiku- ja lõunasöögi ning õhtuoote maksumust. Lapse toidukulu päevamaksumus

Pelguranna Lasteaias toidupäeva hind alates 01.08.2020-31.07.2023

*Sõimerühma lapse (kuni 3a. k.a) toiduraha päevamaksumus on 1,90€

*3-5a (noorem vanuserühm) toiduraha päevamaksumus on 2,02€

*5-6a (keskmine vanuserühm) toiduraha päevamaksumus on 2,14€

*6-7a (vanem vanuserühm) toiduraha päevamaksumus on 2,22€

Pelguranna Lasteaias pakub toitlustamisteenust  BALTIC RESTAURANTS ESTONIA AS.

Kui lasteasutuse direktori kinnitatud toidukulu päevamaksumus on linnavalitsuse kehtestatud piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul.

Toidukulu katmiseks linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses vanemad avaldust esitama ei pea.

Viimati muudetud 22.09.2021