Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lapse arengu analüüsimine

LAPSE ARENGU ANALÜÜSIMISE PÕHIMÕTTED JA KORRALDUS

 • lapse arengu hindamine on osa igapäevasest õppe- ja kasvatusprotsessist, lapsi jälgitakse igapäevatoimingutes, pedagoogide poolt planeeritud tegevustes ja vabamängus;
 • lapse arengu analüüsimisel ja hindamisel kasutatakse arengu mängu, mängu analüüsi, intervjuud, koolivalmiduse teste ja laste töid;
 • eespool nimetatu alusel koostatakse igale koolieelikule koolivalmiduskaart;
 • üks kord aastas, vajadusel ka rohkem, viiakse lastevanematega läbi arenguvestlused, kus  vanematele antakse ülevaade lapse arengust.

Koolivalmiduskaart

 • antakse kõigile lasteaia õppekava läbinud lastele;
 • koolivalmiduskaardi koostamise aluseks on lapse hindamise ja arengujälgimise tulemused;
 • koolivalmiduskaardi koostavad rühma õpetajad, kaasates lapsevanemaid ja arvestades kõikide osapoolte arvamustega, kes on lapsega tegelenud;
 • koolivalmiduskaardi allkirjastavad rühma õpetajad ja lasteaia direktor ja lapse vanem;
 • koolivalmiduskaart väljastatakse lapsevanemale enne lapse lasteaiast lahkumist allkirja vastu.

 

LAPSE KASVUMAPP PELGURANNA LASTEAIAS

 • lapse arengu jälgimise kokkuvõttena koostatakse igale lapsele kasvumapp, mis näitab lapse arengut kogu lasteaias käimise perioodil;
 • lapsevanemal on õigus ja võimalus tutvuda oma lapse kasvumapiga;
 • kasvumapi struktuur:
  • mina;
  • minu areng;
  •  kunst;
  •  lapsesuu;
  • lapse arengu jälgimine.

Viimati muudetud 21.09.2021