Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Pelguranna Lasteaia arengukava

Pelguranna Lasteaia arengukava

Pelguranna Lasteaia arengukava on dokument, mis määrab lasteaia arenduse põhisuunad ja valdkonnad aastateks 2024-2026- arengukava valdkondade eesmärgid kolmeks aastaks; arengukava tegevuskava kolmeks aastaks; arengukava uuendamise korra.Lähtuvalt Tallinna 2035 Arengustrateegia hariduse ja noorsootöö tegevusvaldkondade tegevusprogrammide tipptasemel juhtimine, pädev ja pühendunud õpetaja, hariduslike erivajadustega õpilaste areng, inspireeriv ja uuenduslik õppimine, individuaalne õpitee, tasakaalus ja mitmekesine haridusevõrk elluviimiseks on 2024 – 2026 aastateks Pelguranna lasteaia arengukavas määratletud kokku kuus prioriteetset valdkonda ning iga valdkonna juures väljatoodud arengu põhisuunad.

Lähtuvalt Tallinna 2035 Arengustrateegia valdkondadest on Pelguranna Lasteaia arengukavas 3 põhieesmärki, mis toetavad Pelguranna lasteaia visiooni elluviimist:
Strateegiline eesmärk 1 Lastele on loodud innustav ja toetav õpikeskkond (inspireeriv ja uuenduslik õppimine, individuaalne õpitee, hariduslike erivajadustega õpilaste areng)
Strateegiline eesmärk 2 Meeskonna ametialast ja individuaalset professionaalsust on toetatud muutunud õpikäsitluse rakendumiseks (pädev ja pühendunud õpetaja, hariduslike erivajadustega õpilaste areng, tipptasemel juhtimine)
Strateegiline eesmärk 3 Kogukonnaga on arendatud koostööprojekte (tasakaalukas ja mitmekesine haridusvõrk, inspireeriv ja pühendunud õpetaja)

Pelguranna Lasteaia arengukava 2024-2026

Pelguranna Lasteaia arengukava on kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja
28.12.2023 käskkirjaga number T-7-1/23/527 Lisa 4

 

Viimati muudetud 21.02.2024