Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Pelguranna Lasteaia koosseisunimestik

PELGURANNA LASTEAED

KÄSKKIRI

Tallinn

04.11.2021 nr 1-1/09

 

Koosseisunimestiku kinnitamine

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 20 lg 1 ja Pelguranna Lasteaia põhimääruse §11 lg 2 alusel

  1. Kinnitan Pelguranna Lasteaia munitsipaaleelarvest finantseeritava haldus, õppe- ja abi-personali koosseisunimestiku alates 05.11.2021 alljärgnevalt:

Direktor                                                                     1,00

Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal     0,80

Majandusjuhataja (täitmata ametikoht)             1,00

Muusikaõpetaja                                                       0,65

Liikumisõpetaja                                                        0,50

Õpetaja                                                                      11,00

Eripedagoog                                                              0,50

Assistent                                                                   2,00

Õpetaja-abi                                                               6,00

Majahoidja                                                                1,00

Üldruumide koristaja                                              0,50

Kokku:                                                                    24,95

2.Tunnistada kehtetuks Pelguranna Lasteaia direktori 12.02.2021 käskkiri nr 1-1/02 Koosseisunimestiku kinnitamine

 

Reelika Täht

Direktor/digiallkiri/

Viimati muudetud 03.06.2022