Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Pelguranna Lasteaia temaatiline riiklik järelvalve

Pelguranna Lasteaia temaatiline riiklik järelvalve

Riiklik järelevalve on osa hariduse kvaliteedi tagamise süsteemist, mida viiakse läbi koolieelsetes lasteasutustes sõltumata nende omandivormist. Riikliku järelevalve käigus kontrollitakse haridusasutuse tegevust kompleksselt või üksikküsimustes.

Tallinna haridusasutuste üle teostab riiklikku järelvalvet Harju Maavalitsus (riikliku järelvalve dokumendid)

Tuleohutuse alast järelvalvet teostab Päästeameti Põhja Päästekeskus (dokumendiregister)

 

Maavanem teostab järelevalvet Vabariigi Valitsuse seaduse § 84 punktis 10 ja §-s 85 sätestatud korras, st

  • KOV õigusaktide ja haldustoimingute üle;
  • KOV kasutuses oleva riigivara kasutamise seaduslikkuse ja otstarbekuse üle;
  • KOV-le pandud riiklike ülesannete täitmise kontrollimise üle.


(Alus: § 85 „Maavanema järelevalvepädevus kohalike omavalitsuste tegevuse üle“.)

Haridus- ja Teadusministeerium või haridus-ja teadusministri ülesandel kooli asukohajärgne maavanem (PGS § 48 lg 1) teostab järelevalvet kooli õppe-ja kasvatustegevuse üle, samuti riiklike õppekavade ja muude haridusstandardite täitmise üle.

 

 

 

Viimati muudetud 21.02.2024