Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Pelguranna Lasteaia tunnustus- ja motivatsioonisüsteem

 kinnitatud direktori käskkirjaga 31.08.2020 1-1/16

MOTIVATSIOON on inimese soov rakendada oma võimed, teadmised, oskused ja energia mingi konkreetse eesmärgi saavutamiseks

MOTIVEERIMINE on oskus suurendada oma või kolleegide tahet ja energiat pidevaks arenemiseks ja millegi positiivse saavutamiseks

MOTIVATSIOONISÜSTEEM on keskkond, milles on töötajate jaoks täidetud töötamiseks vajalikud tingimused ning selle kaudu rahuldatud ka nende vajadused

2.   TUNNUSTUS- JA MOTIVATSIOONISÜSTEEMI EESMÄRK: tõuseb tööga rahulolu ja sisemine vajadus kasvada; töötaja tunneb ennast vajaliku ja hinnatuna; töötaja tunneb, et tema töö on väärtuslik; töötaja initsiatiivi ja entusiasmi toetatakse.

PELGURANNA LASTEAIA TUNNUSTUS- JA MOTIVATSIOONISÜSTEEMI STATUUDID

  „AASTA TEGU”; „MÄNGULISEM ÕPI- JA KASVUKESKKOND“;  „SÕBRALIKUM RÜHMAMEESKOND“ ; „AASTA NAERATUS“; „TRAGI TEGIJA“;  „AASTA TUBLI UUS TÖÖTAJA“;  „„PELGURANNA LASTEAIA AASTA ÕPETAJA““ (antakse esmakordselt välja 2021 mai/juuni!!!

KUU MÄRKAMISTE/TEGUDE PURK/STENDKUU PÄRLID” .
Eesmärk: Tunnustuse eesmärgiks on võimaldada Pelguranna lasteaia töötajatel märgata ja esitada tublisid kolleege ja armsaid tegemisi tunnustamiseks.
Igal töötajal võimalus kõik toredad märkamised kirjutada sedelile ja pista purki. Kuu lõpus avaneb purk ja KUUPÄRLID pudenevad stendile.


 

 

Viimati muudetud 10.10.2022