Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Pelguranna Lasteaia tunnustus- ja motivatsioonisüsteem

Pelguranna Lasteaia tunnustus- ja motivatsioonisüsteem

 kinnitatud direktori käskkirjaga 05.09.2023  1-2/15

MOTIVATSIOON on inimese soov rakendada oma võimed, teadmised, oskused ja energia mingi konkreetse eesmärgi saavutamiseks

MOTIVEERIMINE on oskus suurendada oma või kolleegide tahet ja energiat pidevaks arenemiseks ja millegi positiivse saavutamiseks

MOTIVATSIOONISÜSTEEM on keskkond, milles on töötajate jaoks täidetud töötamiseks vajalikud tingimused ning selle kaudu rahuldatud ka nende vajadused
 

MOTIVAATORID on ajendid/sisendid, mis mõjutavad inimest endale uusi eesmärke seadma ja neid saavutama.
 • Tunne, et oled oluline meeskonnaliige.
 • Iseseisvusvabadus otsustamisel ja tegutsemisel.
 • Tunne, et sinu töö on väga oluline ja kasulik.
 • Tunne, et oled edukas – õppimine/enesetäiendamine, saavutused.
 • Tunne, et uue töötajana oled märgatud ja kollektiivi vastu võetud.
 • Materiaalsed motivaatorid (vt punkt 7).
 • Üksteise märkamine, vajadusel kuulamine, abi pakkumine.

TUNNUSTAMINE
Eesmärk
Töötaja tööga rahulolu tõstmine, mille kaudu tekib sisemine vajadus areneda ning senisest tulemuslikumalt töötada. Töötaja initsiatiiv, entusiasm on toetatud. Töötaja ja töötulemus on väärtustatud.

Tunnustada lasteaia personali (KUUPÄRLID):
 • pedagoogilise kogemuse jagamise eest;
 • läbiviidud ürituse eest;
 • osalemise eest näitustel, konkurssidel, võistlustel lastega;
 • osalemise eest konverentsidel, seminaridel;
 • toetav, humoorikas või soe sõna töökaaslasele;
 • väikeste heategude eest;
 • kolleegide abistamise eest.
 

2.   TUNNUSTUS- JA MOTIVATSIOONISÜSTEEMI EESMÄRK: tõuseb tööga rahulolu ja sisemine vajadus areneda; töötaja tunneb ennast vajaliku ja hinnatuna; töötaja tunneb, et tema töö on väärtuslik; töötaja initsiatiivi ja entusiasmi toetatakse; on suurendada meeskonna töötahet ja sünergiat, et saavutada soovitud eesmärke ja tunda ennast hästi.

PELGURANNA LASTEAIA TUNNUSTUS- JA MOTIVATSIOONISÜSTEEMI STATUUDID

  „AASTA TEGU”; „MÄNGULISEM ÕPI- JA KASVUKESKKOND“;  „SÕBRALIKUM RÜHMAMEESKOND“ ; „AASTA NAERATUS“; „TRAGI TEGIJA“;  „AASTA TUBLI UUS TÖÖTAJA“;  „„PELGURANNA LASTEAIA AASTA ÕPETAJA““ (antakse esmakordselt välja 2021 mai/juuni!!!

KUU MÄRKAMISTE/TEGUDE PURK/STENDKUU PÄRLID” .
Eesmärk: Tunnustuse eesmärgiks on võimaldada Pelguranna lasteaia töötajatel märgata ja esitada tublisid kolleege ja armsaid tegemisi tunnustamiseks.
Igal töötajal võimalus kõik toredad märkamised kirjutada sedelile ja pista purki. Kuu lõpus avaneb purk ja KUUPÄRLID pudenevad stendile.

 

Viimati muudetud 21.02.2024