Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Ruumide üürihinnad

Saali ja teiste lasteaia ruumide ajutise kasutamise tunnihinnad on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja 08. juuni 2010 käskkirjaga nr 1-2/319 "Tallinna munitsipaalkoolieelsete lasteasutuste ruumide ja inventari kasutusse andmise tunnihinna kehtestamine". 

Pelguranna Lasteaia saali ja rühmaruumi kasutamine - 6 eurot üks tund (60 minutit). Saali jt. teiste lasteaia ruumide ajutise kasutamise tunnihinnad on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 08. juunist 2010 nr. 1-2/319

 

Lasteaia saali kasutamine

1. Saali kasutamine - 20,00 eurot

2. Saali kasutamine tööpäevadel esmaspäevast reedeni - 13,00 eurot

3. Saali kasutamine tööpäevadel esmaspäevast reedeni lasteringideks ja huvitegevuseks - 6,00 eurot

 

Viimati muudetud 20.01.2020