Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tere tulemast Pelguranna Lasteaeda!

logod

Pelguranna Lasteaed asub looduslikult mitmekesises Kopli lahe äärses piirkonnas. Lasteaias on kuus rühma: 1 sõimerühm KAISUKARUD ; 2 liitrühma LEPATRIINUD ja MÕMMIKUD, 2 aiarühma (3-6a lastele) SIPSIKUD ja NAKSITRALLID ning üks 6-7-aastastele lastele avatud rühm LEIUTAJAD.

 
Lasteaia suurimaks väärtuseks on asukoht, mis võimaldab mängulisi õppe– ja kasvatustegevusi mitmekesistada erinevates looduslikes ja tehiskeskkondades.

 

 

Moto:
Kui mängin toas ja õues ma, siis ümbrust uurin, avastan ja kõike seda armastan!

Missioon: 
Koostöös lapsevanematega toetatakse lapse mitmekülgset arengut, arvestatakse tema individuaalsete võimetega ning luuakse tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks.

Visioon: 
Pelguranna Lasteaed on kodune ja turvaline, kus lapsed saavad loovalt tegutseda ja uudishimu rahuldada ehedates loodus- ja tehiskeskkondades ning kooli minnes on nad terved, sotsiaalselt toimetulevad ning tunnevad huvi ümbritsevas toimuva vastu.

Väärtused:
KOOSTÖÖ– väärtustatakse koostööd huvigruppidega, olles ise avatud ja huvitatud erinevatest võimalustest; personali jaoks on loomulik omavaheline meeskonnatöö, õppimine üksteiselt ning toetamine, arvestatakse laste arvamuste ja ettepanekutega;
UUENDUSLIKKUS – kogu personal on huvitatud lasteaia järjepidevast arengust ning kaasaegsest mõttelaadist, pidev enesetäiendamine on meie elustiil;
TERVIS laste arusaama tervislikest eluviisidest kujundatakse eeskuju kaudu, tervseteadlikkuse tõstmine on oluline nii personali, kui lapsevanemate hulgas;
HOOLIVUS ja SALLIVUS – märkamine ja toetamine on meie igapäevase lasteaiaelu loomulik osa, iga vanem, laps ja töötaja on võrdväärselt tähtsad, iga eripära mõistmist väärt.

 

Lehekülge haldab direktor Reelika Täht

tel 6020897

Viimati muudetud 27.06.2022