Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Välisturistile

Sõiduõiguse Tallinna ühistranspordi sõidukites annab kehtiv sõidupilet. Tallinna trammides, trollides ja linnaliinide bussides (liininumbrid 1–73) kehtivad ühtsed sõidupiletid.

 QR-PILET

QR-pilet on masinloetava koodiga tunnipilet, mis kuvatakse nutiseadme ekraanil või prinditakse. QR-pileti saab osta veebilehelt tallinn.pilet.ee või nutiseadme rakendusega. Sõiduõiguse annab valideeritud koodiga QR-pilet. 

 • 1 tunni QR-pilet maksab 1,50 €
 • 1 tunni QR-sooduspilet maksab 0,75 €     

    Ühe tunni sooduspiletit QR-piletina on elukohast sõltumata õigus kasutada järgmistel isikutel allnimetatud dokumentide alusel: 

    1) õpilane, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Eesti Vabariik - IYTC noortekaart või ISICu õpilaspilet (ISIC Scholar);

    2) üliõpilane - Eesti üliõpilaspilet, ISICu üliõpilaspilet (SEB ISIC Tudeng Electron või Swedbanki ISIC MasterCard Tudengikaart)    või IYTC noortekaart;

 • QR-piletit saab osta ühele koodile 1-10 tk 
 • QR-pilet kehtib 1 aasta alates ostu hetkest

QR-piletit saab valideerida esimese ukse juures asuvas validaatoris

ÜHISKAART

Ühiskaart on ühistranspordis kontaktivaba sõidukaart.
Ühiskaart 2.PNG

 • Ühiskaartile saab laadida raha või e-pileteid (1, 3, 5 ja 30 päeva) müügikohtadest, mille nimekiri asub interneti leheküljel tallinn.pilet.ee.  Ühiskaardi pandiraha on 2 €. Samades müügikohtades on ka võimalik kaart isikustada, kaardile laadida raha või osta perioodipileteid.
 • Ühiskaardile saab osta 1, 3, 5 ja 30 päeva pileted. Ühissõidukisse sisenedes tuleb iga kord sõit valideerida, asetades Ühiskaardi validaatoril selleks tähistatud kohale. Kui validaator näitab rohelist tuld, on sõit lubatud.
 • Kaardile laetud raha eest ühissõidukis valideerimisel ostetud pilet on 1 tunni pilet hinnaga 1,50 €, millega võib sõidukisse siseneda ühe tunni jooksul. Iga sisenemine tuleb valideerida. Kui transpordipäeva jooksul Ühiskaardiga ostetud tunnipiletite maksumus ületab ühe päeva pileti maksumuse (4,50 €), siis arvestatakse tunnipiletid ümber ühe päeva piletiks, mis kehtib kuni transpordipäeva lõpuni (transpordipäev on ajavahemik, mis algab hommikul kell 4 ja kestab 24 tundi).
  Ühiskaardiga ostetud lisapileteid ei võeta arvesse tunnipiletite päevapiletiks ümber arvestamisel.
 • Ühiskaardile laetava rahaga saab osta pileti korraga kuni 6 inimesele.
  Selleks tuleb müügipunktis laadida kaardile raha ja ühistransporti sisenedes oma sõitu valideerides tekib automaatselt 1 tunni pilet. Kui on soov osta mitmele inimesele piletid, tuleb peale valideerimist lisada noolega kuni 5 sõitjat, vajutada OK ja veelkord kaart valideerida. Päevapiletiks arvutatakse ümber ainult Ühiskaardi omaniku tunnipiletid, lispiletitele see ei laiene.

 SÕIDUSOODUSTUSE ÕIGUS JA SEDA TÕENDAVAD DOKUMENDID

 • Isikud, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Eesti Vabariik - tasuta sõidu õigus on vaid eelkooliealisel lapsel ja alla 3-aastase väikelapsega sõitjal. Tasuta sõidu õigust tõendavat dokumenti ei ole vaja esitada ja valideerimiskohustust ei ole.
 • Üliõpilased - ühe tunni sooduspiletit, 30 päeva sooduspiletit ning Elroni ja Tallinna soodusühispiletit on üliõpilasel elukohast sõltumata õigus kasutada alljärgnevate dokumentide alusel:

valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga või Eesti üliõpilaspilet või ISIC üliõpilaspilet (SEB ISIC tudeng Electron või Swedbanki ISIC Master Card Tudengikaart) või IYTC noortekaart Üliõpilase andmed peavad olema kantud EHIS-esse. 

Kõik muud soodustused kehtivad vaid Eestis väljastatud tõenditega.

Turistid saavad osta  Ühiskaardi, mis ei ole isikustatud. Välismaalane saab endale kaardi isikustada, kui tema andmed on rahvastikuregistris (tal on olemas elamisluba või kui on tegu EL kodanikuga), sel juhul peab ta KOV end arvele võtma ning seejärel on tal võimalik taotleda ID-kaarti. Nn "halli passi" omanikel (Eesti välismaalane) peab lisaks olemas olema ka elamisluba. EL-välised kodanikud peavad Eestis elamiseks taotlema elamisluba. EL kodanikud, kes asuvad Eestisse elama, peavad end KOV-s arvele võtma ja saavad siin elamisõiguse ning lisaks saavad taotleda ID-kaarti, millele märgitakse "EL kodanik". Mõlema variandi puhul on isikutel isikukood ja nad kantakse rahvastikuregistrisse. Ülejäänud, kel puudub EV või EL kodakondsus, kes ei ole end Eestis arvele võtnud või kel puudub hall pass või elamisluba, ei saa kaarti isikustada.
Isikustatud kaart võimaldab saada sõidusoodustusi. Isikustatud kaart kehtib ainult koos isikut tõendava dokumendiga.

 

Tallinn Cardi omanikel on kaardi kehtivuse ajal ühtse piletisüsteemiga ühissõidukites sõit tasuta. Ühissõidukisse sisenedes tuleb Tallinn Cardiga oma  sõit valideerida.

 

 • Piletita sõitjaid, samuti neid, kes kasutavad sooduspiletit ilma soodustuse õigust tõendava dokumendita, karistatakse vastavalt Ühistranspordiseadusele kuni 40-eurose rahatrahviga.
 • Sõitja on kohustatud tagama, et tema pagas ei ohustaks ega muul viisil ei häiriks kaassõitjaid.


E-pilet tuleb valideerida vahetult pärast igakordset ühissõidukisse sisenemist, asetades Ühiskaardi validaatoril selleks tähistatud kohale. Validaator on varustatud heli- ning valgusindikaatorite ning ekraaniga.
Värvuste tähendused validaatori ekraanil on järgmised:

 • roheline tuli – pilet on aktiveeritud või perioodikaart või sõidusoodustus kehtib;
 • punane tuli – sõiduõigus puudub ning ei ole piisavalt raha üksikpileti müügiks;

 Sõidupiletite hinnad

Ühiskaardi tagastamine

Ühiskaart on võimalik tagastada alates kaardi ostmisest kuue kuu jooksul Tallinna Linnakantselei teenindusbüroos Vabaduse väljak 7 Ridango AS klienditeenindaja juures, Tallinna Vanasadama A-ja D-terminalis, Tallinna lennujammas, Balti jaamas ja Tallinna Bussijaama T-pileti teeninduspunktis. Füüsiliselt rikutud Ühiskaardi tagatisraha ei tagastata.

 

Info tel 6118000

 

Viimati muudetud 15.09.2022