Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Pilliõpe

Huvikoolide õppetegevuse aluseks on Haridus- ja Teadusministeeriumi kinnitatud õppekava. Pilliõppe huviringid kuuluvad muusika ja kunsti õppekava valdkonda.

Pilliõppe huviringide eesmärgiks on anda õpilastele oskus käsitleda erinevaid muusikainstrumente, õppida solfedžot ning anda julgust lavaliseks esinemiseks. Süvendatud pilliõpet saab õppida muusikakoolides (Nõmme Muusikakool, Tallinna Muusikakool ja Lasnamäe Muusikakool), kus põhiõpe toimub 7 aastat vastavalt kinnitatud õppekavadele.

Tallinna munitsipaalhuvikoolides kehtib kaks hinnakirja:
1. Tallinna linna ja Tallinna lepinguliste omavalitsusüksuste õpilastele ja
2. õpilastele, kelle elukohajärgne omavalitsus ei ole Tallinna linna lepinguline partner.

Tallinna linnaga huvihariduse toetamise lepingu sõlminud omavalitsused leiad siit.