Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õppetöö korraldus

Õppetöö korraldus

Rühmade õppe- ja kasvatustegevuse korraldus on vastavuses koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava ja Pirita Kose Lasteaia õppekavaga.  

2019/2020 õppeaastast alustas Pirita Kose Lasteaed avatud projektiõpe suunitluse rakendamisega.  2020/2021 õppeaasta jätkasime projektipõhise  tööviisi rakendamisega kõigis aiarühmades. Sellel õppeaastal sai terve Pirita Kose Lasteaia meeskond osa järkukoolitusest "Projektipõhine tööviis ja nüüdisaegne õpikäsitlus II" Jätkame veel teadlikumalt projektõppe radadel. Projektiõpe on meetod, kus kesksel kohal on LAPS, kui uute teadmiste avastaja ja looja. Avatud projekt ehk laste enda mõtete elluviimine, mitte õpetaja plaanipärane, rangelt piirides püsiv õppetegevus. Projektõpe annab võimaluse lastel kaasa rääkida õppetöös ning suunab neid mõtlema ja tegutsema. Lapse teadmised kinnistuvad vahetute kogemuste abil, mida lapsed saavad tegutsedes, mängides ja avastades. Läbi nende tegevuste areneb protsessi osaliste (laps/lapsed ja õpetaja) innovaatilisus, loomingulisus, koostöö ja sotsiaalsed oskused ning digipädevused, eesmärkon, et kõik lapsed saavad eduelamuse osaliseks. 

Õppe- ja kasvatustegevuse perioodi pikkus on 1.september - 31.august. Aktiivne õppeperiood toimub 1.septembrist - 31.maini. Suveperioodil (juuni–august) toimub õppetegevus enamasti õues ja suveteemaliste lühiajalisemate projektidena.

Projektiplaane ei koostata e-päevikusse,päevikut  täidetakse Päeva kirjeldus/õppe- ja kasvatustöö. Pearõhk on mängulisel õuetegevusel ja õpitu kordamisel.

Lähtudes õppeaasta teemast, üldeesmärkidest ja Pirita Kose Lasteaia õppekavast  koostavad rühma õpetajad rühma tegevuskava (Eliis - Õppeaasta eesmärgid), arvestades oma rühma laste vanust ja arengut.

Rühmade projektoiplaanid valmivad lähtudes laste huvist. Esialgne projektiplaan koostatakse koostöös lastega läbi huvide kaardistamise. Projektõppele  iseloomulikult toimub järelplaneerimine, pidev protsessi dokumenteerimine (pildid, filmid, vaatlused jne.) ja analüüsimine. Õpetajatel on õigus teha muudatusi nii tegevuse sisus kui ka ajalises kestvuses. Projektiplaanid on lapsevanemale nähtavad Eliisi keskkonnas. Igapäevaselt kajastub õppe- ja kasvatustegevus rühma elektroonilises päevikus, mis sisaldab tegevuste valdkondi ja kirjeldust (lapsevanemale nähtav) ja päeva analüüsi. 

Õppe- ja kasvatustöö on mänguline ning läbiviimisel lõimitakse omavahel erinevaid valdkondi.

Õppetegevused viiakse enamasti läbi hommikupoolsel ajal, arvestades rühma päevakava. Õhtusel ajal osalevad lapsed huviringides, rühmades tegeletakse individuaalse tööga, lõpetatakse pooleliolevad tegemisi ning võimalusel viibitakse võimalikult palju õues - loovalt tegutsedes.

Lastega loovalt kasvamine tuleb südamest.

 

 

Viimati muudetud 21.02.2024