Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Pirita Kose Lasteaed õppekava

Pirita Kose Lasteaed õppekava

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE SISU

1. Õppekava ainekavade koostamisel on aluseks võetud alushariduse riiklik õppekava.
2. Ainekavades on välja toodud eesmärgid, õppesisu, kasutatav õppematerjal, õppetegevuste jaotus kuude või teemade kaupa, õpitulemus.
3. Ainekavades õppetegevustele püstitatud eesmärgid lähtuvad lapsest, arvestades eeldatavaid õpitulemusi antud vanuserühmas.

Teemade valikul õppe-kasvatustegevustes lähtume:

- looduse aastaringist
- eesti kultuuritraditsioonidest
- ümbritsevast elust
- laste huvidest, eelistustest ja arengutasemest

 ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE VALDKONNAD

Mina ja keskkond
Keel ja kõne
Matemaatika
Kunst
Kokandus
Digipädevus
Muusika
Liikumine

 

 

Viimati muudetud 21.02.2024