Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Pirita Kose Lasteaed osales Maailmakoristuspäeval

Pirita Kose Lasteaia pere andis oma panuse lasteaeda ümbritseva keskkonna puhtamaks muutmisse.

Meie selle õppeaasta üks olulisimaid fookuseid on prügi sorteerimine ning säästlik eluviis. Sellest tulenevalt oli see ettevõtmine meile väga oluline.
Selleaastasest aktsioonist võtsid osa isegi meie sõimelapsed, kes korrastasid lasteaia õueala. Vanemad rühmad korrastasid lasteaia lähiümbrust ning Pihlamarjade rühm andis enda panuse Pirita randa korrastades. Maailmakoristuspäeva raames leiti ohtralt erinevat prügi ning nii mõnigi leid tekitas lastes elevust ja küsimusi.  Lapsed said edukalt hakkama prügi märkamise ning sorteerimisega. Usume, et see ettevõtmine on oluline, et kujundada lastes vastutustunnet ning oskust märgata ja reageerida.

prügi 202210.jpg

prügi 20222.jpg

prügi 202215.jpg

prügi 20225.jpg
prügi 2022 17.jpg

prügi 20229.jpg

Leitud prügi pandi ühiselt õigetesse konteineritesse.

prügi 202218.jpg

prügi 20224.jpg

prügi 202222.jpg

prügi 2022 m.jpg

Muudame ühiselt maailma puhtamaks ja õpetame lapsi väärtustama meid ümbritsevat keskkonda.

Lastega loovalt kasvamine tuleb südamest 🤍🤍🤍
#kolepilt #piritakoselasteaed #rohelinekool #maailmakoristuspäev