Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Osalus- ja toitlustustasu

Osalus- ja toitlustustasu

Osalustasu ehk vanema poolt kaetava osa määr on 2024 aastal  100,04€ kuus

Osalustasu suuruse määrab Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015a määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr  Tallinna Haridusameti juhataja 27.12.2023 käskkiri nr HA-4/118 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine

Linn katab Tallinna elanikule vanema osa määra tõusu, mis kajastub toetusena lapsevanemale esitataval arvel.

 • Vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2024 on 100,04 eurot;
 • Tallinna linna elanikele on vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2024 jätkuvalt kokku 71,25 eurot (kohatasu 100,04 eurot – Tallinna elaniku toetus 28,79 eurot = 71,25 eurot).
 • Et kohatasu ei tõuseks võrreldes 2023. aastaga peab lapse ja vähemalt ühe vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht 31. detsembri 2023 seisuga olema Tallinn, ning seda katkematult ka edaspidi.

Tallinnas on osalustasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Osalustasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest. Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud. 

Osalustasu tuleb tasuda sõltumata lapse kohalkäimisest. Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.

 

Toitlustustasu päevamaksumus

Lähtuvalt Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 punkt 5 ja § 27 punkt 2 ning võttes aluseks Pirita Lasteaia Tallinna Linnavalitsuse 14. novembri 2012 a määrusega nr 56 kinnitatud „Pirita Lasteaia põhimääruse" § 14 (punkt 10)  ning Pirita lasteaia hoolekogu e-koosoleku protokoll 12.01.2024 nr 1 punkt 1 alusel:

Aates 01.01.2024 toidupäeva maksumused:
Toiduraha sõim 1,5-3 a    2,66€ (koos km-ga) - Tallinna linna elanikele maksab 0€ päev

Toiduraha lasteaia aiarühmad 3-7 a.      3,64€ (koos km-ga) - Tallinna linna elanikele maksab 0,59€ päev

Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine

Vastu võetud 06.12.2023 määrus number 31 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2017 määruse nr 17 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord“ § 3 lg 2 alusel.

§ 1.  Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 2,75 eurot ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 3,05 eurot päevas.

§ 2.  Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2022 määrus nr 42 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2024.

 

Lasteaia arvete tasumisel on oluline teada, et :

 • esitatud arved on tasutud arvel näidatud kuupäevaks Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse pangaarvele;
 • kindlasti tuleb arve tasumisel kasutada arvel olevat viitenumbrit, mis on igal lapsel personaalne;
 • kõikidest makseraskustest ja maksetega hilinemistest tuleb teatada direktorile, võlglasi lasteaeda vastu ei võeta;
 • omavoliliselt arvetel muudatusi teha on keelatud, soovitavad ei ole ka ettemaksed;
 • jooksva kuu arved võlgu ja ettemakseid ei kajasta;
 • arusaamatuste korral lahendatakse pretensioonid direktori ning raamatupidajaga;
 • Pirita Lasteaia arved koostab Tallinna linna finantsteenistuse vanemraamatupidaja Rahel Tšerkassova, kontakt: [email protected].
 • kõige lihtsam viis arvete vaatamiseks ja tasumiseks on sõlmida oma pangas e-arve püsimakse leping. Tasumisele kuuluv summa võetakse automaatselt maha Teie pangakontolt. Arved saadetakse nii Teie panka kui ka e-postile.
 • lapsevanem saab arve e-posti aadressile;

Kui te ei ole lasteaia arvet hiljemalt 10.kuupäevaks oma e-postile saanud, siis

 • soovitame Teil üle vaadata oma e-posti seadistused. Kindlustage, et aadressilt [email protected] saabuvate kirjade vastu võtmine oleks lubatud.
 • vaadake ka rämpsposti. Võib juhtuda, et Teie e-post on seadistatud selliselt, et meie saadetud kirjad jõuavad rämpsposti hulka.

Teil on võimalik vaadata oma arveid ka Iseteenindusportaalis, kuhu pääsete Tallinna linna kodulehe  kaudu. Sealt leiate nii hetkel maksmata arved kui ka arvete ajaloo. Samuti on maksenupu kaudu võimalik arved koheselt ära tasuda. NB! Iseteenindusportaalis kuvatakse Teie arvete seisu ühepäevase hilinemisega. 

 

Lehekülge haldab:

Helina Aaboja, õppealajuhataja
Telefon 58189591 e-post: [email protected]

Viimati muudetud 22.04.2024