Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Osalus- ja toitlustustasu

Osalustasu ehk vanema poolt kaetava osa määr

Tallina Haridusameti juhataja käskkiri 22.12.2021 nr HA-4/41 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine.  Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ § 2 ja Vabariigi Valitsuse 09. detsembri 2021 määruse nr 116 „Töötasu alamäära kehtestamine“ alusel 

1. Kinnitada alates 01. jaanuarist 2022 koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa suurused alljärgnevalt:

1.1 vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks ühe lapse kohta 79,79 eurot kuus;

2. Kinnitada alates 1.jaanuarist 2022 Tallinna linna elanikele koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa toetuse suurused alljärgnevalt:

2.1 vanemate poolt kaetava osa toetuse määra suuruseks ühe lapse kohta 8,54 eurot kuus.


Osalustasu tuleb tasuda sõltumata lapse kohalkäimisest. Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.

Alates 1. septembrist 2021 vabastatakse kohatasust lapsevanem alates teisest lapsest, kui tema kaks või enam last käivad Tallinna munitsipaallasteaias. Alates 23. septembrist 2021 saab vabastuse saamiseks esitada lapsevanem taotluse haridusameti iseteeninduskeskkonnas info.haridus.ee/lasteaiakoht.

Toitlustustasu päevamaksumus

Lähtuvalt Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 punkt 5 ja § 27 punkt 2 ning võttes aluseks Pirita Lasteaia Tallinna Linnavalitsuse 14. novembri 2012 a määrusega nr 56 kinnitatud „Pirita Lasteaia põhimääruse" § 14 (punkt 10)  ning Pirita lasteaia hoolekogu 14.12.2021 e-koosoleku protokoll nr 2 otsus nr 1 alusel:

1. Kinnitada toidupäeva maksumus Pirita lasteaias alates 01.01.2022 alljärgnevalt:

Toiduraha sõim 1,5-3 a    1,83€ (koos km-ga)
Toiduraha lasteaia aiarühmad 3-7 a.      2,38€ (koos km-ga)

Tallinnas registreeritud lapsele on Tallinna linna poolt toitlustamine lasteaias toetatud sõimerühmas 1.80 € ja aiarühmas 2.0 € päevas. 

Alates 01.september 2017 kompenseerib Tallinna linn lasteaia laste toidupäeva maksumuse lähtuvalt Linnavolikogu 07.09.2017a määrusest nr 17 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord“ ja Tallinna Linnavalitsuse 20.09.2017 määrusest nr 29 "Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine".

Lasteaia arvete tasumisel on oluline teada, et :

 • esitatud arved on tasutud arvel näidatud kuupäevaks Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse pangaarvele;
 • kindlasti tuleb arve tasumisel kasutada arvel olevat viitenumbrit, mis on igal lapsel personaalne;
 • kõikidest makseraskustest ja maksetega hilinemistest tuleb teatada direktorile, võlglasi lasteaeda vastu ei võeta;
 • omavoliliselt arvetel muudatusi teha on keelatud, soovitavad ei ole ka ettemaksed;
 • jooksva kuu arved võlgu ja ettemakseid ei kajasta;
 • arusaamatuste korral lahendatakse pretensioonid direktori ning raamatupidajaga;
 • Pirita Lasteaia arved koostab Tallinna linna finantsteenistuse vanemraamatupidaja Rahel Tooma, kontakt: Rahel.Tooma@tallinnlv.ee
 • kõige lihtsam viis arvete vaatamiseks ja tasumiseks on sõlmida oma pangas e-arve püsimakse leping. Tasumisele kuuluv summa võetakse automaatselt maha Teie pangakontolt. Arved saadetakse nii Teie panka kui ka e-postile.
 • lapsevanem saab arve e-posti aadressile;

Kui te ei ole lasteaia arvet hiljemalt 10.kuupäevaks oma e-postile saanud, siis

 • soovitame Teil üle vaadata oma e-posti seadistused. Kindlustage, et aadressilt myyk@tallinnlv.ee saabuvate kirjade vastu võtmine oleks lubatud.
 • vaadake ka rämpsposti. Võib juhtuda, et Teie e-post on seadistatud selliselt, et meie saadetud kirjad jõuavad rämpsposti hulka.

Teil on võimalik vaadata oma arveid ka Iseteenindusportaalis, kuhu pääsete Tallinna linna kodulehe  kaudu. Sealt leiate nii hetkel maksmata arved kui ka arvete ajaloo. Samuti on maksenupu kaudu võimalik arved koheselt ära tasuda. NB! Iseteenindusportaalis kuvatakse Teie arvete seisu ühepäevase hilinemisega. 

 

Lehekülge haldab:

Helina Aaboja, õppealajuhataja
Telefon 58189591 e-post: Helina.Aaboja@piritalasteaed.ee

Viimati muudetud 27.12.2021