Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Pirita Lasteaed, kooli vastuvõtt

Pirita Lasteaed, kooli vastuvõtt

KOOLI VASTUVÕTT

Kõigile rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavatele lastele on tagatud koolikoht ühes Tallinna munitsipaalkoolis

Koolikohustuslik on laps, kes saab 1. oktoobriks 7-aastaseks.

Tallinna Haridusamet määrab elukohajärgse kooli arvestades esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile ja ühe pere laste õppimist samas koolis. Võimalusel arvestatakse vanemate soove. Lapsevanemal on võimalus valida oma lapsele kas eesti õppekeelega kool või eesti õppekeelele üleminev kool.

Kui mõne kooli läheduses elab rohkem lapsi, kui koolis on õppekohti, siis võidakse arvestada isikute elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise aega, eelistades neid, kelle registrikanne on varasem.

Vaata elukohale lähimaid koole siit

 

Taotluse esitamine

Taotluse elukohajärgse kooli määramiseks saab esitada 1. - 15. märtsini.

Taotluse esitamine on vajalik eelkõige perele, kuna see annab olulist teavet õppekeele valikust ja õdede-vendade õppimisest samas koolis. Samuti on vanemal võimalus avaldada soovi kooli valikul, mida võimalusel arvestatakse.

Taotluse võib esitada alates 1. märtsist:

 • eKooli  kaudu (juhendid, kuidas eKooli kasutajaks saada ja kuidas taotlust täita, leiate siit) - NB! eKooli keskkonda saab siseneda 1. märtsist 
   
 • Paberil Tallinna Haridusametis kohapeal (Estonia pst 5a, III korrus) 
  E: 8.15-18.00,T-N: 08.15-17.00, R: 08.15-16.00
   

Taotluste vormid:

 

Olulised tähtajad kooli astumisel

 • 1 -15. märtsil toimub taotluse esitamine eKoolis või kirjalikult Tallinna Haridusametisse.
 • Hiljemalt 20. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressil (kui taotlus on esitatud eKooli kaudu) või lapse rahvastikuregistri järgsel aadressil (kui taotlus on esitatud paberil).
 • Hiljemalt 10. juuniks tuleb lapsevanemal koolile teatada, kas laps hakkab seal õppima või mitte. Kinnitamata koolikohad jäävad vabaks.
 • Koolil on õigus vabaks jäänud õppekohad komplekteerida kooli vastuvõtu tingimuste ja korra järgi alates 11. juunist.

 

Kandideerimine ülelinnalise vastuvõtuga koolidesse

Kõik Tallinna lapsed saavad kandideerida mitteelukohajärgsetesse koolidesse, mis komplekteeritakse kooli vastuvõtukorra kohaselt.

Esimeste klasside komplekteerimine nendes koolides toimub ajavahemikul jaanuar - veebruar. Täpsem info on koolide kodulehtedel.

Mitteelukohajärgse vastuvõtuga koolid on:


Kooli vastuvõtukorra alusel komplekteeritakse üks mitteelukohajärgne klass


Tallinna ja Harju maakonna nõustamiskomisjoni otsuse alusel saab asuda õppima erivajadustega lastele mõeldud klassides ja koolides: Lasnamäe Põhikoolis, Ristiku Põhikoolis, Tallinna Heleni Koolis, Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikoolis, Tallinna Tondi Koolis ja Tallinna Kadaka Põhikoolis.

 

6-aastaselt kooli astuvad lapsed:

6-aastaste laste vanematel, kes soovivad oma lapse kooli panna, tuleb enne 1.  maid teha taotlus eKoolis Taotlusi saab esitada alates 1. märtsist. Taotlusele tuleb lisada lasteaia tõend või HARNO Rajaleidja koolivälise nõustamismeeskonna soovitus lapse koolivalmiduse kohta.
Kui vanem enne 1. maid ei esita taotlust Tallinna Haridusametile, võib kool võtta lapse vastu vaba õppekoha olemasolul koolis alates 11. juunist.
Elukohajärgse kooli määramise taotlus koolikohustuslikust east nooremale isikule

 

Teavituskohustus koolikoha määramisest loobumisel

Juhul, kui laps on Eesti rahvastikuregistri järgi Tallinna elanik, kuid ei asu õppima Tallinna munitsipaalkooli esimeses klassis, tuleb lapsevanemal sellest kindlasti teavitada Tallinna Haridusametit.

Seda saab teha allolevate kontaktide või vastava vormi kaudu.

 

Õigusaktid

Vastuvõttu esimesse klassi reguleerivad Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrus nr 132 "Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord" ja Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (§9 ja 10). Koolikohustuslikust east noorema lapse kooli vastuvõtmist reguleerib Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 7 lg 4. 


Lehekülge haldab:

Helina Aaboja, õppealajuhataja
Telefon 58189591 e-post: [email protected]

Viimati muudetud 22.04.2024