Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Pirita Lasteaed õppetöö

Pirita Lasteaed õppetöö

Õppe-ja kasvatustegevuse eesmärgid ja põhimõtted:

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteaia koostöös, mille seob tervikuks lapse elust ja ümbritsevast keskkonnast tulenev temaatika.

1. Õppe- ja kasvatustegevused on korraldatud vastavalt lapse võimetele ja arengutasemele, õppetegevused on temaatiliselt lõimitud, rakendades üldõpetuslikku tööviisi.

2. Laps on  õppe- ja kasvatustegevustes aktiivne osaleja, tunneb rõõmu tegutsemisest ning tal on kujunenud õiged värtushinnangud.

3. Laste arengut toetab lasteaia personali ja lastevanemate edukas koostöö.

Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõtted

1. Lapsele turvalise, tema arengut soodustava keskkonna tagamine.

2. Lapse individuaalsuse ja tema arengupotensiaaliga arvestamine.

3. Lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine.

4. Rahvuskultuuride ja -traditsioonide väärtustamine.

Rühmade õppe- ja kasvatustöö korraldus

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkide saavutamiseks  kasutatakse

  • vaatlust
  • vestlust, jutustamist
  • õppemänge
  • uurimisi, katseid
  • iseseisvat ja rühmatööd
  • õuesõpet

Lasteaia õppeaasta algab 1. septembril ja kestab 31. augustini. Suvekuudel toimub õpitu kordamine ja kinnistamine ning põhirõhk on mängulisel õuestegevusel.

Igaks õppeaastaks koostvad rühmaõpetajad lähtudes lasteaia arengukavast rühma tegevuskava. Tegevuskava koostamisel lähtutakse õppeaastaks püstitatud eesmärkidest.

 

Lehekülge haldab:

Helina Aaboja, õppealajuhataja
Telefon 58189591 e-post: [email protected]

Viimati muudetud 22.04.2024