Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Pirita Lasteaia hoolekogu

Hoolekogu

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesandeks on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga vt Koolieelse lasteasutuse seadus 18. veebruar 1999 paragrahv 24

Lasteasutuse iga rühma laste vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu oma esindaja. Lisaks neile nimetab valla- või linnavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust valla või linna huvidele.

Alates 1.09.2008 jõustus Koolieelse lasteasutuse seaduse muudatus hoolekogu kosseisu kohta. Nüüdsest kuulub lasteasutuse hoolekogusse ka õpetajate esindaja.

Uued hoolekogu liikmed valitakse 30. septembriks 2022

Pirita Lasteaia hoolekogu koosseis 2021/2022 õppeaastal

1. rühm Rukkilill

Sigrid Kahar

 

2. rühm Meelespea

Helen Lausma-Saar

 

 

3. rühm Karikakar

Kadri Lauk

 

4. rühm Sinilill

Siim Viljakainen

 

5. rühm Kullerkupp

Sireliis Aron

 

 

6. rühm Kannike

Elin Filin-Emajõe

elin.filin@gmail.com

 

Pirita Linnaosa Valitsuse esindaja

Tõnis Liinat

tonis.liinat@tallinnlv.ee

6 457 601

Pirita Lasteaia õpetajate esindaja

Viive Essa

6 238 783

 

 

Lehekülge haldab:

Helina Aaboja, õppealajuhataja
Telefon 58189591 e-post: Helina.Aaboja@piritalasteaed.ee 

Viimati muudetud 12.10.2021