Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Pirita Lasteaia õppeaasta eesmärgid

2021/2022. õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse põhieesmärgid

 

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ning järjepidev areng kodu ja lasteaia  koostöös, mille seob tervikuks lapse elust ja ümbritsevast keskkonnast tulenev temaatika. Üldeesmärgi täitmisel toetutakse lasteaia õppekavale ning Pirita Lasteaia Arengukavale 2020-2022.

Pirita Lasteaia õppeaasta teema on 2021/2022 aastal 

"LOODUS - ÕPETA MIND!"

Põhieesmärk:

Laps hoiab ja väärtustab oma elukeskkonda.

 

Iga rühma õppeaasta eesmärgid kajastuvad rühma aasta tegevuskavas ja Eliisis.

 

Lehekülge haldab:

Helina Aaboja, õppealajuhataja
Telefon 58189591 e-post: Helina.Aaboja@piritalasteaed.ee

Viimati muudetud 02.09.2021