Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Töötasujuhend

Pirita Lasteaia töötasu, lisatasu ja preemia maksmise korda reguleerib direktori käskkirjaga kinnitatud  ja hoolekoguga koostöös valminud töötasustamise juhend. 
Pirita Lasteaia personali töötasustamise alused leiad siit.

Töötasujuhendi koostamisel on lisaks üldistele tööõigust reguleerivatele õigusaktidele aluseks võetud Tallinna Linnavolikogu 05.03.2009 määrus number 6: 
Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused (alates 02.05.2020 muutunud Lisa 1)

 

 

Lehekülge haldab:

Helina Aaboja, õppealajuhataja
Telefon 58189591 e-post: Helina.Aaboja@piritalasteaed.ee

Viimati muudetud 02.06.2020