Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Eluase Raadikul

Aadress: Kloostri tee 6,
11911 Tallinn
Telefon: 645 7600
E-post: pirita@tallinnlv.ee

Tallinna linn jätkab linna arenguks vajalikele töötajatele Raadiku tänaval korterite üürile andmist.

Raadiku tn eluruumidega tegelev isik on Monika Aaslaid (tuba 127)
Telefon: 645 7641
E-post: monika.aaslaid@tallinnlv.ee 
Vastuvõtt: E 8.15 - 12.00 ja 14.00 - 17.30
N 8.15 - 12.00 ja 14.00 - 16.30

Taotluste vormid (korteri üürimise taotlemiseks tuleb uutel taotlejatel esitada vormikohane taotlus rahvastikuregistrijärgse elukoha linnaosa valitsusele)

NB! Tallinna Linnavalitsuse 22.02.2010 määruse nr 17 „Tallinna teise elamuehitusprogrammi rakendamiseks Raadiku tänaval asuvate eluruumide üürileandmise korra“ § 6 kohaselt on eluruumi üürimist taotleva isikuna arvele võetud taotleja kohustatud iga aasta esimese kolme kuu jooksul esitama eluasemekomisjonile kirjaliku kinnituse selle kohta, et esinevad jätkuvalt eluruumi üürimist taotleva isikuna arvel olemise alused. Nende kohustuste mittetäitmisel kustutatakse taotlejad eluruumi üürimist taotlevate isikute arvelt.


Arvele võetud taotlejad

Viimati muudetud 14.06.2022