Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Pirita Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakond

Aadress: Kloostri tee 6, 
11911 Tallinn 

Pirita Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande teenused

Osakonna juhataja – Maarika Lillemäe
Telefon: 645 7620
E-post: maarika.lillemae@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkond: juhib, korraldab ja koordineerib osakonna tööd.
Vastuvõtt:   E 15–18 
                     N 10–12

Vanemspetsialist – Anet Asumets
Telefon: 645 7640
E-post: anet.asumets@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkond: puuetega inimeste hoolekanne (hooldaja ja hooldajatoetuse määramine, nõustamine, teenuse saamiseks hoolekandeasutusse suunamine), psüühiliste erivajadustega isikute eestkoste ja hoolekande küsimused. Eakate hoolekanne, koduteenused, üldhooldekodu teenus, sotsiaalvalveteenus.
Vastuvõtt: E 9–12 ja 14–18
                   N 9–12 ja 14–17

Vanemspetsialist - Jana Ravell

Telefon: 645 7623

Tegevusvaldkond: täisealistele hoolduse seadmine, puuetega inimeste hoolekanne, hooldajatoetus, eestkoste, puudega laste tugiteenused ja hooldajatoetus.

E-post: jana.ravell@tallinnlv.ee

Vastuvõtt: E 9-12 ja 14-18

                   N 9-12 ja 14-17

Lastekaitse vanemspetsialist – Tiiu Krull 
Telefon: 645 7621
E-post: tiiu.krull@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkond: laste eestkoste ja hoolduse küsimused, alaealiste õiguste ning huvide kaitse.
Vastuvõtt:  E 9–12  ja 14–18
                    N 9–12  ja 14–17

Lastekaitse vanemspetsialist – Jelena Afonova
Telefon: 645 7179
E-post: jelena.afonova@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkond: k
oolikohustuse mittetäitjate, õigusrikkumisi toimepannud alaealiste, käitumisraskustega laste ja nende perede abistamine ja järelevalve; koolide ja lasteaedade nõustamine, ennetustöö, projekt „Puhas Tulevik“.
Vastuvõtt:  E 9–12 ja 14–18
                    N 9–12 ja 14–17

Lastekaitse vanemspetsialistMargrit Vambola
Telefon: 645 7632
E-post: margrit.vambola@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkond: laste eestkoste ja hoolduse küsimused, alaealiste õiguste ning huvide kaitse.
Vastuvõtt:  E 9–12 ja 14–18
                    N 9–12 ja 14–17

Lastekaitse vanemspetsialist – Kai Toompuu
Telefon: 645 7613
E-post: kai.toompuu@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkond: laste eestkoste ja hoolduse küsimused, alaealiste õiguste ning huvide kaitse.
Vastuvõtt: E 9–12 ja 14
                   N 9–12 ja 14–17

Spetsialist – Helene Liivak
Telefon: 645 7622
E-post: helene.liivak@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkond: toimetulekutoetus, Tallinna linna eelarvest makstavad toetused, töötute nõustamine ja teenustele suunamine.
Vastuvõtt: E 9–12 ja 14–18
                   T 9–12
                   N 9–12 ja 14–17

Viimati muudetud 14.06.2022