Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Pirita Linnaosa Valitsuse vastuvõtuajad

 

Juhtkond

– linnaosa vanem
Tel: 
e-post: 
Tegevusvaldkond: linnaosavalitsuse töökorralduse juhtimine ja linnaosa esindamine. 
E 15–18 (eelregistreerimisega tel 645 7600)

Kaido Saarniit – linnaosa vanema asetäitja 
Tel: 645 7601 
e-post: kaido.saarniit@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkond: linnaosa vanema asendamine
E 15–18
N 10–12

Mart Külvi – haldussekretär 
Tel: 645 7604
e-post: mart.kylvi@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkond: juriidilised küsimused, personalitöö, arhiiv ja linnaosa valitsuse kantselei töö korraldamine, valimiste korraldamine linnaosas. 
E 15–18
N 10–12

Marju Piirsalu – eelarve juhtivspetsialist
Tel: 645 7618
e-post: marju.piirsalu@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkond: eelarve väljatöötamine, finantsdistsipliini jälgimine

Merike Pinn – avalike suhete nõunik
Tel: 645 7629
e-post: merike.pinn@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkond: avalikkuse ja meediaga suhtlemise korraldamine, Pirita linnaosa ajalehe toimetamine
E 15.00 - 18.00

Kantselei

Elge Lind – vanemspetsialist
Tel: 645 7600
e-post: elge.lind@tallinnlv.ee 
Tegevusvaldkond: informatsiooni jagamine linnaosa valitsusse pöördujatele, linnaosa vanema vastuvõtule registreerimine, kirjavahetuse registri pidamine, sekretäritöö linnaosakogus. 

Luule Jürisson – vanemspetsialist
Tel: 645 7608
e-post: luule.jyrisson@tallinnlv.ee 
Tegevusvaldkond: personalitöö, linnaosa ettevõtluse alase tegevuse koordineerimine ja arhiivist dokumentide väljastamine. 
E 15–18
N 10–12

Monika Aaslaid – rahvastikuregistri vanemregistripidaja
Tel: 645 7641
e-post: monika.aaslaid@tallinnlv.ee 
Tegevusvaldkond: rahvastikuregistriga seonduvad küsimused ja munitsipaaleluruumide taotlejate üle arvestuse pidamine. 
E 8.15–12, 14–17.30
N 8.15–12, 14–16.30
T, K, R kokkuleppel (645 7641) 

Dmitriy Fadin – kultuuri- ja noorsootöö peaspetsialist
Tel: 645 7605
e-post: dmitriy.fadin@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkond: kultuuri- ja noorsootöö
E 15–18
N 10–12

Jekaterina Laidinen  peaspetsialist
Tel: 645 7610
e-post: jekaterina.laidinen@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkond: välireklaami kureerimine, ürituste korraldamine linnaosas, projekti "Hoovid korda" kureerimine
E 15–18
N 10–12

 Jekaterina Pärna – jurist
Tel: 645 7607
e-post: jekaterina.parna@tallinnlv.ee 
Tegevusvaldkond: õigusalane nõustamine
E 15–18
N 10–12

Linnamajandus

Mariana Simson – osakonna juhataja
Tel: 645 7603
e-post: mariana.simson@tallinnlv.ee 
Tegevusvaldkond: osakonna töö koordineerimine, kaasav eelarve.
E 15–18
N 10–12

Tiina Paalberg – arhitekt
Tel: 645 7612
e-post: tiina.paalberg@tallinnlv.ee 
Tegevusvaldkond: ehitusprojektide ja detailplaneeringute kooskõlastamine, maaküsimused.
E 15–18
N 10–12

– peaspetsialist
Tel: 
e-post:
Tegevusvaldkond: haljastus ja heakord, linnamööbel, mängu- ja spordiväljakud.
E 15–18
N 10–12

Eduard Kärstna – peaspetsialist
Tel: 645 7617
e-post:  eduard.karstna@tallinnlv.ee  
Tegevusvaldkond: teede ja tänavate hooldus, liikluskünnised, aadressitähised, kaeveload.
E 15–18
N 10–12

Ülle Vunk- vanemspetsialist
Tel: 645 7616
e-post: ylle.vunk@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkond: korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamise taotluste menetlus, ranna hooldus, heakord.
E 15–18
N 10–12

Sotsiaalhoolekanne

Maarika Lillemäe – osakonna juhataja
Tel: 645 7620
e-post: maarika.lillemae@tallinnlv.ee 
Tegevusvaldkonnad: juhib, korraldab ja koordineerib osakonna tööd.
E 15–18
N 10–12

Anet Asumets – vanemspetsialist 
Tel: 645 7640
e-post: anet.asumets@tallinnlv.ee 
Tegevusvaldkond: puuetega inimeste hoolekanne (hooldaja ja hooldajatoetuse määramine, nõustamine, teenuse saamiseks hoolekandeasutusse suunamine), psüühiliste erivajadustega isikute eestkoste ja hoolekande küsimused. Eakate hoolekanne, koduteenused, üldhooldekodu teenus, sotsiaalvalveteenus.
E 9–12, 14–18
N 9–12, 14–17

Jana Ravell - vanemspetsialist

Tel: 645 7623

e-post: jana.ravell@tallinnlv.ee 

Tegevusvaldkond: täisealistele hoolduse seadmine, hooldajatoetus, eestkoste, puudega laste tugiteenused ja hooldus, puuetega inimeste hoolekanne.

E 9-12, 14-18

N 9-12, 14-17

Helene Liivak – spetsialist 
Tel: 645 7622
e-post: helene.liivak@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkond: toimetulekutoetus, Tallinna linna eelarvest makstavad toetused, töötute nõustamine ja teenustele suunamine.
E 9–12, 14–18
T 9–12
N 9–12, 14–17

Margrit Vambola – lastekaitse vanemspetsialist 
Tel: 645 7632
e-post: margrit.vambola@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkond: laste eestkoste ja hoolduse küsimused, alaealiste õiguste ning huvide kaitse. 
E 9–12, 14–18
N 9–12, 14–17

Tiiu Krull – lastekaitse vanemspetsialist
Tel: 645 7621
e-post: tiiu.krull@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkond: laste eestkoste ja hoolduse küsimused, alaealiste õiguste ning huvide kaitse.
E 9–12, 14–18
N 9–12, 14–17

Kai Toompuu – lastekaitse vanemspetsialist
Tel: 645 7613
e-post: kai.toompuu@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkond: laste eestkoste ja hoolduse küsimused, alaealiste õiguste ning huvide kaitse.
E 9–12, 14–18
N 9–12, 14–17

Jelena Afonova – lastekaitse vanemspetsialist
Tel: 645 7179
e-post: jelena.afonova@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkond: koolikohustuse mittetäitjate, õigusrikkumisi toime pannud alaealiste, käitumisraskustega laste ja nende perede abistamine ning järelevalve, lähisuhtevägivalla juhtumid, koostöö koolide ja lasteaedadega.
E 9–12, 14–18
N 9–12, 14–17

Viimati muudetud 13.07.2022