Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Pirita Linnaosa Valitsuse vastuvõtuajad

Pirita Linnaosa Valitsuse vastuvõtuajad

 

Juhtkond

Doris Raudsepp – linnaosa vanem
Tel: 645 7601
e-post: [email protected]

Tegevusvaldkond: linnaosavalitsuse töökorralduse juhtimine ja linnaosa esindamine. 
T 15-17 (eelregistreerimisega tel 645 7600)

 - linnaosa vanema asetäitja
Tel: 645 7602
e-post:  
Tegevusvaldkond: 

 

Leeles Lilleorg – haldussekretär 
Tel: 645 7604
e-post: [email protected]

Tegevusvaldkond: juriidilised küsimused, personalitöö, linnaosa valitsuse kantselei töö korraldamine, Euroopa Parlamendi, Riigikogu ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste organisatsiooniline ja tehniline ettevalmistamine ja läbiviimine linnaosas.
E 15–18
N 10–12

Marju Piirsalu – eelarve juhtivspetsialist
Tel: 645 7618
e-post: [email protected]
Tegevusvaldkond: eelarve väljatöötamine, finantsdistsipliini jälgimine

 Kristel Ditmann – avalike suhete nõunik
Tel: 645 7629
e-post: [email protected]
Tegevusvaldkond: avalikkuse ja meediaga suhtlemine, sotsiaalmeediakanalite sisu loomine ja Pirita ajalehe toimetamine.
E 15-18
N 10-12

Kantselei

Elge Lind – vanemspetsialist
Tel: 645 7600
e-post: [email protected] 
Tegevusvaldkond: informatsiooni jagamine linnaosa valitsusse pöördujatele, linnaosa vanema vastuvõtule registreerimine, kirjavahetuse registri pidamine, sekretäritöö linnaosakogus. 

 
 - peaspetsialist- rahvastikuregistripidaja
Tel: 645 7641
e-post: 
Tegevusvaldkond: rahvastikuregistriga seonduvad küsimused ja munitsipaaleluruumide taotlejate üle arvestuse pidamine. 
E 9-12, 14-17.30
N 9-12, 14-16.30

Dmitriy Fadin – kultuuri- ja noorsootöö peaspetsialist
Tel: 645 7605
e-post: [email protected]
Tegevusvaldkond: kultuuri- ja noorsootöö
E 15–18
N 10–12

  – jurist
Tel: 645 7607
e-post: 
Tegevusvaldkond: õigusalane nõustamine
E 15–18
N 10–12

Linnamajandus

Mariana Simson – osakonna juhataja
Tel: 645 7603
e-post: [email protected] 
Tegevusvaldkond: osakonna töö koordineerimine, kaasav eelarve.
E 15–18
N 10–12

Tiina Paalberg – arhitekt
Tel: 645 7612
e-post: [email protected] 
Tegevusvaldkond: ehitusprojektide ja detailplaneeringute kooskõlastamine, maaküsimused.
E 15–18
N 10–12

Marju Mets– peaspetsialist
Tel: 645 7615
e-post: [email protected] 
Tegevusvaldkond: haljastus ja heakord, linnamööbel, mängu- ja spordiväljakud.
E 15–18
N 10–12

Madis Toompalu – peaspetsialist
Tel: 645 7617
e-post:  madis.toompalu@tallinnlv.ee  
Tegevusvaldkond: teede ja tänavate hooldus, liikluskünnised, aadressitähised, kaeveload.
E 15–18
N 10–12

Ülle Vunk – vanemspetsialist
Tel: 645 7616
e-post: [email protected]
Tegevusvaldkond: korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamise taotluste menetlus, ranna hooldus, heakord.
E 15–18
N 10–12

             - peaspetsialist
e-post:
Tegevusvaldkond:
E 15-18
N 10-18

Sotsiaalhoolekanne

Maarika Lillemäe – osakonna juhataja
Tel: 645 7620
e-post: [email protected] 
Tegevusvaldkonnad: juhib, korraldab ja koordineerib osakonna tööd.
E 15–18
N 10–12

Anet Kruusmann – vanemspetsialist 
Tel: 645 7640
e-post: [email protected] 
Tegevusvaldkond: puuetega inimeste hoolekanne (hooldaja ja hooldajatoetuse määramine, nõustamine, teenuse saamiseks hoolekandeasutusse suunamine), psüühiliste erivajadustega isikute eestkoste ja hoolekande küsimused. Eakate hoolekanne, koduteenused, üldhooldekodu teenus, sotsiaalvalveteenus.
E 9–12, 14–18
N 9–12, 14–17

Maarit Aro - vanemspetsialist
Tel: 645 7623
e-post: [email protected]
Tegevusvaldkond: täisealistele hoolduse seadmine, hooldajatoetus, eestkoste, puudega laste tugiteenused ja hooldus, puuetega inimeste hoolekanne.
E 9-12, 14-18
N 9-12, 14-17

Helene Liivak – vanemspetsialist 
Tel: 645 7622
e-post: [email protected]
Tegevusvaldkond: toimetulekutoetus, Tallinna linna eelarvest makstavad toetused, töötute nõustamine ja teenustele suunamine.
E 9–12, 14–18
T 9–12
N 9–12, 14–17

Margrit Pitkve – lapse heaolu spetsialist 
Tel: 645 7632
e-post: [email protected]
Tegevusvaldkond: laste eestkoste ja hoolduse küsimused, alaealiste õiguste ning huvide kaitse. 
E 9–12, 14–18
N 9–12, 14–17

Tiiu Krull – lapse heaolu spetsialist
Tel: 645 7621
e-post: [email protected]
Tegevusvaldkond: laste eestkoste ja hoolduse küsimused, alaealiste õiguste ning huvide kaitse.
E 9–12, 14–18
N 9–12, 14–17

Jelena Afonova – lapse heaolu spetsialist
Tel: 645 7179
e-post: [email protected]
Tegevusvaldkond: koolikohustuse mittetäitjate, õigusrikkumisi toime pannud alaealiste, käitumisraskustega laste ja nende perede abistamine ning järelevalve, lähisuhtevägivalla juhtumid, koostöö koolide ja lasteaedadega.
E 9–12, 14–18
N 9–12, 14–17

Moonika Koppel – lapse heaolu spetsialist
Tel: 645 7613
e-post: [email protected] 
Tegevusvaldkond: laste eestkoste ja hoolduse küsimused, alaealiste õiguste ning huvide kaitse.
E 9–12, 14–18
N 9–12, 14–17
 

Viimati muudetud 15.07.2024