Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Pirita Linnaosa Valitsuse vastuvõtuajad

Pirita Linnaosa Valitsuse vastuvõtuajad

 

Juhtkond

– linnaosa vanem
Tel: 645 7601
e-post: 

Tegevusvaldkond: linnaosavalitsuse töökorralduse juhtimine ja linnaosa esindamine. 
E 15–18 (eelregistreerimisega tel 645 7600)

Tatjana Besedina - linnaosa vanema asetäitja
Tel: 645 7602
e-post:  [email protected] 
Tegevusvaldkond: linnamajanduse osakonna töökorralduse suunamine, arendamine ja turvalisust puudutavate tegevuste korraldamine ja koordineerimine.
E 15-18
N 10-12

Leeles Lilleorg – haldussekretär 
Tel: 645 7604
e-post: [email protected]
Tegevusvaldkond: juriidilised küsimused, personalitöö, arhiiv ja linnaosa valitsuse kantselei töö korraldamine, valimiste korraldamine linnaosas. 
E 15–18
N 10–12

Marju Piirsalu – eelarve juhtivspetsialist
Tel: 645 7618
e-post: [email protected]
Tegevusvaldkond: eelarve väljatöötamine, finantsdistsipliini jälgimine

 Kristel Ditmann– avalike suhete nõunik
Tel: 645 7629
e-post: [email protected]
Tegevusvaldkond: avalikkuse ja meediaga suhtlemise korraldamine, Pirita linnaosa ajalehe toimetamine ja sotsiaalmeediakanalite kaasajastamine
E 15-18
N 10-12

Kantselei

Elge Lind – vanemspetsialist
Tel: 645 7600
e-post: [email protected] 
Tegevusvaldkond: informatsiooni jagamine linnaosa valitsusse pöördujatele, linnaosa vanema vastuvõtule registreerimine, kirjavahetuse registri pidamine, sekretäritöö linnaosakogus. 

 – vanemspetsialist
Tel: 645 7608
e-post: 
Tegevusvaldkond: 
E 15–18
N 10–12

 – rahvastikuregistri vanemregistripidaja
Tel: 645 7641
e-post: 
Tegevusvaldkond: rahvastikuregistriga seonduvad küsimused ja munitsipaaleluruumide taotlejate üle arvestuse pidamine. 

PIRITA LINNAOSA VALITSUSES EI TOIMU RAHVASTIKUREGISTRI TOIMINGUTEGA SEONDUVAT VASTUVÕTTU KUNI 30. aprillini (kaasa arvatud).
Palun pöörduge kas endale sobivaimasse linnaosa valitsusse või Tallinna Linnavalitsuse teenindussaali (Vabaduse väljak 7). Vastuvõtuajad leiate alt

Dmitriy Fadin – kultuuri- ja noorsootöö peaspetsialist
Tel: 645 7605
e-post: [email protected]
Tegevusvaldkond: kultuuri- ja noorsootöö
E 15–18
N 10–12

Jekaterina Laidinen  peaspetsialist
Tel: 645 7610
e-post: [email protected]
Tegevusvaldkond: välireklaami kureerimine, ürituste korraldamine linnaosas, projekti "Hoovid korda" kureerimine
E 15–18
N 10–12

 – jurist
Tel: 645 7607
e-post: 
Tegevusvaldkond: õigusalane nõustamine
E 15–18
N 10–12

Linnamajandus

Mariana Simson – osakonna juhataja
Tel: 645 7603
e-post: [email protected] 
Tegevusvaldkond: osakonna töö koordineerimine, kaasav eelarve.
E 15–18
N 10–12

Tiina Paalberg – arhitekt
Tel: 645 7612
e-post: [email protected] 
Tegevusvaldkond: ehitusprojektide ja detailplaneeringute kooskõlastamine, maaküsimused.
E 15–18
N 10–12

Marju Mets– peaspetsialist
Tel: 645 7615
e-post: [email protected] 
Tegevusvaldkond: haljastus ja heakord, linnamööbel, mängu- ja spordiväljakud.
E 15–18
N 10–12

Madis Toompalu – peaspetsialist
Tel: 645 7617
e-post:  madis.toompalu@tallinnlv.ee  
Tegevusvaldkond: teede ja tänavate hooldus, liikluskünnised, aadressitähised, kaeveload.
E 15–18
N 10–12

Ülle Vunk – vanemspetsialist
Tel: 645 7616
e-post: [email protected]
Tegevusvaldkond: korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamise taotluste menetlus, ranna hooldus, heakord.
E 15–18
N 10–12

Sotsiaalhoolekanne

Maarika Lillemäe – osakonna juhataja
Tel: 645 7620
e-post: [email protected] 
Tegevusvaldkonnad: juhib, korraldab ja koordineerib osakonna tööd.
E 15–18
N 10–12

Anet Asumets – vanemspetsialist 
Tel: 645 7640
e-post: [email protected] 
Tegevusvaldkond: puuetega inimeste hoolekanne (hooldaja ja hooldajatoetuse määramine, nõustamine, teenuse saamiseks hoolekandeasutusse suunamine), psüühiliste erivajadustega isikute eestkoste ja hoolekande küsimused. Eakate hoolekanne, koduteenused, üldhooldekodu teenus, sotsiaalvalveteenus.
E 9–12, 14–18
N 9–12, 14–17

Maarit Aro - vanemspetsialist
Tel: 645 7623
e-post: [email protected]
Tegevusvaldkond: täisealistele hoolduse seadmine, hooldajatoetus, eestkoste, puudega laste tugiteenused ja hooldus, puuetega inimeste hoolekanne.
E 9-12, 14-18
N 9-12, 14-17

Helene Liivak – vanemspetsialist 
Tel: 645 7622
e-post: [email protected]
Tegevusvaldkond: toimetulekutoetus, Tallinna linna eelarvest makstavad toetused, töötute nõustamine ja teenustele suunamine.
E 9–12, 14–18
T 9–12
N 9–12, 14–17

Margrit Pitkve – lapse heaolu spetsialist 
Tel: 645 7632
e-post: [email protected]
Tegevusvaldkond: laste eestkoste ja hoolduse küsimused, alaealiste õiguste ning huvide kaitse. 
E 9–12, 14–18
N 9–12, 14–17

Tiiu Krull – lapse heaolu spetsialist
Tel: 645 7621
e-post: [email protected]
Tegevusvaldkond: laste eestkoste ja hoolduse küsimused, alaealiste õiguste ning huvide kaitse.
E 9–12, 14–18
N 9–12, 14–17

Moonika Koppel – lapse heaolu spetsialist
Tel: 645 7613
e-post: [email protected] 
Tegevusvaldkond: laste eestkoste ja hoolduse küsimused, alaealiste õiguste ning huvide kaitse.
E 9–12, 14–18
N 9–12, 14–17

Jelena Afonova – lapse heaolu spetsialist
Tel: 645 7179
e-post: [email protected]
Tegevusvaldkond: koolikohustuse mittetäitjate, õigusrikkumisi toime pannud alaealiste, käitumisraskustega laste ja nende perede abistamine ning järelevalve, lähisuhtevägivalla juhtumid, koostöö koolide ja lasteaedadega.
E 9–12, 14–18
N 9–12, 14–17


Tallinna Linnavalitsuse teenindussaali (Vabaduse väljak 7) vastuvõtuajad:
E: kell 8.15-12.30 ja 13.00-18.00
T: kell 8.15-12.30 ja 13.00-17.00
K: kell 8.15-12.30 ja 13.00-17.00
N: kell 8.15-12.30 ja 13.00-17.00
R: kell 8.15-14.00


Vastuvõtuajad teistes linnaosa valitsustes:

Haabersti linnaosa valitsus:
E: kell 9.00-12.00 ja 14.00-17.30
T: kell 9.00-12.00
N: kell 9.00-12.00 ja 14.00-16.30

Kristiine linnaosa valitsus:
E: kell 8.15-12.00 ja 14.00-17.30
T: kell 8.15-12.00 ja 14.00-16.30
N: kell 8.15-12.00 ja 14.00-16.30
R: kell 8.15-12.00

Lasnamäe linnaosa valitsus:
E: kell 8.15-12.00 ja 13.00-18.00
T: kell 8.15-12.00 ja 13.00-16.30
K: kell 8.15-12.00
N: kell 8.15-12.00 ja 13.00-16.30

Mustamäe linnaosa valitsus:
E: kell 8.15-12.00 ja 13.00-17.30
T: kell 8.15-12.00 ja 13.00-16.30
N: kell 8.15-12.00 ja 13.00-16.30
R: kell 8.15-12.00

Nõmme linnaosa valitsus:
E: kell 8.15-18.00
T: kell 8.15-17.00
K: kell 8.15-17.00
N: kell 8.15-17.00
R: kell 8.15-12.00

Põhja-Tallinna valitsus:
E: kell 8.15-12.00 ja 13.00-17.30
T: kell 8.15-12.00
K: kell 8.15-12.00 ja 13.00-16.30
N: kell 8.15-12.00
R: kell 8.15-12.00

Tallinna Kesklinna valitsus:
E: kell 9.00-12.00 ja 13.00-18.00
T: kell 9.00-12.00 ja 13.00-16.30
N: kell 9.00-12.00 ja 13.00-16.30
R: kell 9.00-12.00


 

Viimati muudetud 18.04.2024