Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Pirita Linnaosa Valitsuse vastuvõtuajad

 

Juhtkond

Kaido Saarniit – linnaosa vanem
Tel: 645 7601
e-post: 
kaido.saarniit@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkond: linnaosavalitsuse töökorralduse juhtimine ja linnaosa esindamine. 
E 15–18 (eelregistreerimisega tel 645 7600)

Tatjana Besedina - linnaosa vanema asetäitja
Tel: 645 7602
e-post:  tatjana.besedina@tallinnlv.ee 
Tegevusvaldkond: linnamajanduse osakonna töökorralduse suunamine, arendamine ja turvalisust puudutavate tegevuste korraldamine ja koordineerimine.
E 15-18
N 10-12

Leeles Lilleorg – haldussekretär 
Tel: 645 7604
e-post: leeles.lilleorg@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkond: juriidilised küsimused, personalitöö, arhiiv ja linnaosa valitsuse kantselei töö korraldamine, valimiste korraldamine linnaosas. 
E 15–18
N 10–12

Marju Piirsalu – eelarve juhtivspetsialist
Tel: 645 7618
e-post: marju.piirsalu@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkond: eelarve väljatöötamine, finantsdistsipliini jälgimine

 Kristel Ditmann– avalike suhete nõunik
Tel: 645 7629
e-post: kristel.ditmann@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkond: avalikkuse ja meediaga suhtlemise korraldamine, Pirita linnaosa ajalehe toimetamine
E 15-18
N 10-12

Kantselei

Elge Lind – vanemspetsialist
Tel: 645 7600
e-post: elge.lind@tallinnlv.ee 
Tegevusvaldkond: informatsiooni jagamine linnaosa valitsusse pöördujatele, linnaosa vanema vastuvõtule registreerimine, kirjavahetuse registri pidamine, sekretäritöö linnaosakogus. 

 – vanemspetsialist
Tel: 645 7608
e-post: 
Tegevusvaldkond: 
E 15–18
N 10–12

Monika Aaslaid – rahvastikuregistri vanemregistripidaja
Tel: 645 7641
e-post: monika.aaslaid@tallinnlv.ee 
Tegevusvaldkond: rahvastikuregistriga seonduvad küsimused ja munitsipaaleluruumide taotlejate üle arvestuse pidamine. 
E 8.15–12, 14–17.30
N 8.15–12, 14–16.30
T, K, R kokkuleppel (645 7641) 

Dmitriy Fadin – kultuuri- ja noorsootöö peaspetsialist
Tel: 645 7605
e-post: dmitriy.fadin@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkond: kultuuri- ja noorsootöö
E 15–18
N 10–12

Jekaterina Laidinen  peaspetsialist
Tel: 645 7610
e-post: jekaterina.laidinen@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkond: välireklaami kureerimine, ürituste korraldamine linnaosas, projekti "Hoovid korda" kureerimine
E 15–18
N 10–12

 – jurist
Tel: 645 7607
e-post: 
Tegevusvaldkond: õigusalane nõustamine
E 15–18
N 10–12

Linnamajandus

Mariana Simson – osakonna juhataja
Tel: 645 7603
e-post: mariana.simson@tallinnlv.ee 
Tegevusvaldkond: osakonna töö koordineerimine, kaasav eelarve.
E 15–18
N 10–12

Tiina Paalberg – arhitekt
Tel: 645 7612
e-post: tiina.paalberg@tallinnlv.ee 
Tegevusvaldkond: ehitusprojektide ja detailplaneeringute kooskõlastamine, maaküsimused.
E 15–18
N 10–12

Marju Mets– peaspetsialist
Tel: 645 7615
e-post: marju.mets@tallinnlv.ee 
Tegevusvaldkond: haljastus ja heakord, linnamööbel, mängu- ja spordiväljakud.
E 15–18
N 10–12

Madis Toompalu – peaspetsialist
Tel: 645 7617
e-post:  madis.toompalu@tallinnlv.ee  
Tegevusvaldkond: teede ja tänavate hooldus, liikluskünnised, aadressitähised, kaeveload.
E 15–18
N 10–12

Ülle Vunk – vanemspetsialist
Tel: 645 7616
e-post: ylle.vunk@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkond: korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamise taotluste menetlus, ranna hooldus, heakord.
E 15–18
N 10–12

Sotsiaalhoolekanne

Maarika Lillemäe – osakonna juhataja
Tel: 645 7620
e-post: maarika.lillemae@tallinnlv.ee 
Tegevusvaldkonnad: juhib, korraldab ja koordineerib osakonna tööd.
E 15–18
N 10–12

Anet Asumets – vanemspetsialist 
Tel: 645 7640
e-post: anet.asumets@tallinnlv.ee 
Tegevusvaldkond: puuetega inimeste hoolekanne (hooldaja ja hooldajatoetuse määramine, nõustamine, teenuse saamiseks hoolekandeasutusse suunamine), psüühiliste erivajadustega isikute eestkoste ja hoolekande küsimused. Eakate hoolekanne, koduteenused, üldhooldekodu teenus, sotsiaalvalveteenus.
E 9–12, 14–18
N 9–12, 14–17

Maarit Aro - vanemspetsialist
Tel: 645 7623
e-post: maarit.aro@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkond: täisealistele hoolduse seadmine, hooldajatoetus, eestkoste, puudega laste tugiteenused ja hooldus, puuetega inimeste hoolekanne.
E 9-12, 14-18
N 9-12, 14-17

Helene Liivak – vanemspetsialist 
Tel: 645 7622
e-post: helene.liivak@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkond: toimetulekutoetus, Tallinna linna eelarvest makstavad toetused, töötute nõustamine ja teenustele suunamine.
E 9–12, 14–18
T 9–12
N 9–12, 14–17

Margrit Vambola – lapse heaolu spetsialist 
Tel: 645 7632
e-post: margrit.vambola@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkond: laste eestkoste ja hoolduse küsimused, alaealiste õiguste ning huvide kaitse. 
E 9–12, 14–18
N 9–12, 14–17

Tiiu Krull – lapse heaolu spetsialist
Tel: 645 7621
e-post: tiiu.krull@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkond: laste eestkoste ja hoolduse küsimused, alaealiste õiguste ning huvide kaitse.
E 9–12, 14–18
N 9–12, 14–17

Moonika Koppel – lapse heaolu spetsialist
Tel: 645 7613
e-post: moonika.koppel@tallinnlv.ee 
Tegevusvaldkond: laste eestkoste ja hoolduse küsimused, alaealiste õiguste ning huvide kaitse.
E 9–12, 14–18
N 9–12, 14–17

Jelena Afonova – lapse heaolu spetsialist
Tel: 645 7179
e-post: jelena.afonova@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkond: koolikohustuse mittetäitjate, õigusrikkumisi toime pannud alaealiste, käitumisraskustega laste ja nende perede abistamine ning järelevalve, lähisuhtevägivalla juhtumid, koostöö koolide ja lasteaedadega.
E 9–12, 14–18
N 9–12, 14–17

Viimati muudetud 17.08.2023