Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Sotsiaalhoolekanne Pirita linnaosas

Aadress: Kloostri tee 6, 
11911 Tallinn 
Telefon: 645 7600
E-post: pirita@tallinnlv.ee 


Pirita Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande teenused

Osakonna juhataja – Maarika Lillemäe
Telefon: 645 7620
E-post: maarika.lillemae@tallinnlv.ee 
Tegevusvaldkond: juhib, korraldab ja koordineerib osakonna tööd
Vastuvõtt: E 15–18 ja N 10–12

Vanemspetsialist – Anet Asumets
Telefon: 645 7640
E-post: anet.asumets@tallinnlv.ee  
Tegevusvaldkond: puuetega inimeste hoolekanne (hooldaja ja hooldajatoetuse määramine, nõustamine, teenuse saamiseks hoolekandeasutusse suunamine), psüühiliste erivajadustega isikute eestkoste ja hoolekande küsimused
Vastuvõtt: E 9–12, 14–18
                    N 9–12, 14–17

Vanemspetsialist - Maarit Aro

Telefon: 645 7623

E-post: maarit.aro@tallinnlv.ee

Tegevusvaldkond: täisealistele hoolduse seadmine, hooldajatoetus, eestkoste, puudega laste tugiteenused ja hooldus, puuetega inimeste hoolekanne.

Vastuvõtt: E 9-12, 14-18

                   N 9-12, 14-17

Lapse heaolu spetsialist – Tiiu Krull
Telefon: 645 7621
E-post: tiiu.krull@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkond:  laste eestkoste ja hoolduse küsimused, alaealiste õiguste ning huvide kaitse
Vastuvõtt: E 9–12, 14–18
                   N 9–12, 14–17

Lapse heaolu spetsialist – Jelena Afonova
Telefon: 645 7179
E-post: jelena.afonova@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkond: koolikohustuse mittetäitjate, õigusrikkumisi toime pannud alaealiste, käitumisraskustega laste ja nende perede abistamine ning järelevalve, lähisuhtevägivalla juhtumid, koostöö koolide ja lasteaedadega
Vastuvõtt: E 9–12, 14–18
                     N 9–12, 14–17

Lapse heaolu spetsialist - Margrit Vambola
Telefon: 645 7632
E-post: margrit.vambola@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkond: laste eestkoste ja hoolduse küsimused, alaealiste õiguste ning huvide kaitse
Vastuvõtt: E 9–12, 14–18
                    N 9–12, 14–17

Lapse heaolu spetsialist – Moonika Koppel
Telefon: 645 7613
E-post: moonika.koppel@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkond: laste eestkoste ja hoolduse küsimused, alaealiste õiguste ning huvide kaitse
Vastuvõtt: E 9–12, 14–18
                   N 9–12, 14–17

Vanemspetsialist – Helene Liivak
Telefon: 645 7622
E-post: helene.liivak@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkond: toimetulekutoetus, Tallinna linna eelarvest makstavad toetused, töötute nõustamine ja teenustele suunamine
Vastuvõtt:  E 9–12, 14–18
                    T 9–12
                     N 9–12, 14–17

Viimati muudetud 17.08.2023